REKLAMA

ZAMET S.A.: Zawarcie umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych.

2021-06-30 15:26
publikacja
2021-06-30 15:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET S.A.
Temat
Zawarcie umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) informuje o zawarciu przez Zamet S.A. oraz Credendo – Excess & Surety Societe Anonyme, działającą w Polsce poprzez Credendo – Excess & Surety Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dalej: „Credendo”), Umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych (dalej: „Umowa”). Mocą przedmiotowej Umowy, Credendo ustanawia odnawialny limit gwarancyjny do maksymalnej wysokości 20 milionów złotych, w ramach którego udzielane mogą być gwarancje: (i) zapłaty wadium, (ii) należytego wykonania kontraktu, (iii) należytego usunięcia wad lub usterek, (iv) należytego wykonania umowy, (v) zwrotu zaliczki (dalej: „Gwarancje”). Zabezpieczenie należności z tytułu Umowy lub udzielonych na podstawie Umowy Gwarancji stanowią weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową (porozumieniem wekslowym). W ramach powyższej umowy, z Gwarancji korzystać mogą Emitent oraz jednostki zależne: Zamet Industry, Mostostal Chojnice oraz Zamet Budowa Maszyn. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, z możliwością rozwiązania za uzgodnionym przez strony okresem wypowiedzenia.

Celem zawarcia powyższej umowy jest zwiększenie możliwości uzyskiwania zabezpieczeń dla kontraktów handlowych realizowanych przez Grupę ZAMET, zarówno na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-30 Artur Jeziorowski Prezes Zarządu
2021-06-30 Adrian Smeja Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki