ZAMET S.A.: Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania umów o limit wierzytelności.

2020-03-25 11:44
publikacja
2020-03-25 11:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-25
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET S.A.
Temat
Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania umów o limit wierzytelności.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) informuje, że w dniu 24 marca 2020 roku:

- zawarty został pomiędzy BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) a Emitentem i spółkami podporządkowanymi: Zamet Industry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Mostostal Chojnice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej: „Kredytobiorcy”), aneks do umowy o limit wierzytelności, na podstawie której Bank udziela finansowania obrotowego na rzecz Kredytobiorców (o której Emitent informował raportem nr 28/2018). Mocą przedmiotowego aneksu, strony wydłużyły termin ostatecznej spłaty limitu do dnia 30 września 2026 r. (dotychczas: 31 października 2025 r.), w tym wydłużyły termin dostępności kredytu w rachunku bieżącym oraz gwarancji bankowych do dnia 30 września 2021 r. (przed zmianą: 30 października 2020 r.). Pozostałe istotne warunki przedmiotowej umowy pozostały niezmienione.
- zawarty został pomiędzy Bankiem a spółką zależną Emitenta: Zamet Budowa Maszyn S.A. („Kredytobiorca”) aneks do umowy o limit wierzytelności, na podstawie której Bank udziela finansowania obrotowego na rzecz Kredytobiorcy (o której Emitent informował raportem nr 28/2018). Mocą przedmiotowego aneksu, strony wydłużyły termin ostatecznej spłaty limitu do dnia 30 września 2026 r. (dotychczas: 31 października 2025 r.), w tym wydłużyły termin dostępności kredytu w rachunku bieżącym oraz gwarancji bankowych do dnia 30 września 2021 r. (przed zmianą: 30 października 2020 r.). Pozostałe istotne warunki przedmiotowej umowy pozostały niezmienione.

Emitent wyjaśnia, iż wcześniej stroną umów o których mowa powyżej był Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, którego działalność została przejęta przez Bank.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-25 Artur Jeziorowski Prezes Zarządu
2020-03-25 Adrian Smeja Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki