REKLAMA

Wybory w USA niekorzystne dla złotego?

2016-11-08 16:10
publikacja
2016-11-08 16:10
Wtorkowy handel przynosi nieznaczne osłabienie się złotego, z tego schematu wyłamuje się jedynie CHF/PLN i GBP/PLN. Dlaczego, skoro teoretycznie większe jest prawdopodobieństwo wygranej Hillary Clinton?

Bo rynki w pewnym sensie wiążą temat wyborów w USA z potencjalną podwyżką stóp procentowych przez FED w grudniu. Wczoraj po tym, jak w niedzielę FBI poinformowało o zamknięciu śledztwa wobec Clinton, prawdopodobieństwo ruchu ze strony FED 14 grudnia powróciło ponad poziom 70 proc., przełamując obserwowany wcześniej trend spadkowy. Dzisiaj skoczyło do 76,3 proc. (dane na podstawie modelu CME FEDWatch). Tymczasem zwyczajowo już zaostrzenie polityki monetarnej w USA nie sprzyjało rynkom wschodzącym. Oczywiście można i należy wręcz zastanawiać się, czy aby FED po grudniowej podwyżce da "jastrzębi" komunikat sugerujący bardziej agresywne podejście w 2017 r. - naszym zdaniem jest to mniej prawdopodobne - ale na krótką metę rynki nad tym się jeszcze zbytnio nie rozwodzą.

Z kolei wygrana Donalda Trumpa, który jak wspomnieliśmy w przedpołudniowym raporcie ma całkiem niemałe szanse zostać 45 prezydentem USA, będzie wiązać się ze wzrostem awersji do ryzyka, co uderzy w rynki wschodzące. Pierwszą reakcją może być jednak osłabienie się USD w głównych relacjach - w efekcie ruch w górę na EUR/USD przy wolniej rosnącym EUR/PLN, może dać spadek USD/PLN (naruszymy 3,88), ale może być to ruch przejściowy. W ostatecznym rozrachunku prezydentura Trumpa oznaczać będzie mocnego, a nie słabego dolara, co przez rynki może być dość szybko realizowane.

Wykres dzienny USD/PLN

Wykres dzienny EUR/PLN

Jutro w kalendarzu mamy posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, ale będzie ono w cieniu wydarzeń z USA. Nie należy oczekiwać, aby RPP zmieniła dotychczasową linię komunikacji z rynkami, która wyklucza dyskusję nt. ewentualnego cięcia stóp procentowych, gdyby gospodarka zaczęła nieoczekiwanie bardziej spowalniać w 2017 r.

Sporządził:

Marek Rogalski - główny analityk walutowy DM BOŚ

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu "Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów" lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest
wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi
podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Źródło:
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki