1,4500 zł
-3,01% -0,0450 zł
Wasko SA (WAS)

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez spółkę zależną COIG S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-30
Skrócona nazwa emitenta
WASKO S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez spółkę zależną COIG S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 30 grudnia 2019r. od spółki zależnej COIG S.A. o podpisaniu w dniu 30 grudnia 2019r. umowy (zwanej dalej Umową) pomiędzy Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu (Zamawiający), a COIG S.A. (Wykonawca) z siedzibą w Katowicach na wykonanie zamówienia „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem ” nr sprawy ZP-BZ-0018/19.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług serwisu i rozwoju systemu SZYK2 oraz Hurtowni Danych udostępnianych z Centrum Przetwarzania Danych Wykonawcy oraz zapewnienie dostępu do systemów archiwalnych Zamawiającego.

Termin realizacji Umowy: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

Wysokość wynagrodzenia umownego wynosi 13.492.116,00 PLN brutto.

Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych:
1. w przypadku niedotrzymania z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę, gwarantowanych przez niego poziomów usług określonych w Katalogach Usług, Wykonawca zobowiązany będzie do obniżenia wynagrodzenia należnego za świadczenie danej usługi o wartość określoną w załącznikach do Umowy, przy czym wysokość obniżenia wynagrodzenia w każdym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć 20 % wartości miesięcznego ryczałtu Umowy; obniżenie wynagrodzenia wyklucza możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych;
2. w przypadku każdego świadomego naruszenia zakazu zatrudniania pracowników Zamawiającego do realizacji zadań objętych Umową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 000,00 zł.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, jest ograniczona do kwoty stanowiącej 50 % wartości wynagrodzenia netto Umowy, łącznie, dla wszystkich zdarzeń, w czasie trwania Umowy jak też po jej zakończeniu.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
O wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-30 Michał Mental Członek Zarządu
2019-12-30 Rafał Stefanowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.