REKLAMA

VOXEL S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia

2020-04-07 17:18
publikacja
2020-04-07 17:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_052020_Zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-07
Skrócona nazwa emitenta
VOXEL S.A.
Temat
Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych, złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta punktu dotyczącego zmian w Radzie Nadzorczej Emitenta.
Załączniki
Plik Opis
RB 052020 Załącznik.pdfRB 052020 Załącznik.pdf PROJEKT UCHWAŁY

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-07 Jarosław Furdal Prezes Zarządu Jarosław Furdal
2020-04-07 Grzegorz Rutkowski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Rutkowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki