3,6900 zł
-0,27% -0,0100 zł
VANTAGE DEVELOPMENT SA (VTG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_VDSA_30.09.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vantage Development za III kwartały 2019 roku 01.01.19-30.09.19 01.01.18-30.09.18 01.01.19-30.09.19 01.01.18-30.09.18
II. Przychody ze sprzedaży 135 752 309 361 31 507 72 731
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 39 150 75 728 9 086 17 804
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 060 68 810 5 352 16 177
V. Zysk (strata) brutto 19 560 65 319 4 540 15 356
VI. Zysk (strata) netto 15 602 54 953 3 621 12 919
VII. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 16 463 55 122 3 821 12 959
VIII. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego (w zł/ EUR) 0,32 0,93 0,07 0,22
IX. stan na 30.09.19 stan na 31.12.18 stan na 30.09.19 stan na 31.12.18
X. Kapitał własny 425 033 370 798 97 181 86 232
XI. Zobowiązania długoterminowe 320 899 310 064 73 372 72 108
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 322 258 181 879 73 683 42 297
XIII. Aktywa trwałe 352 550 387 933 80 609 90 217
XIV. Aktywa obrotowe 715 640 474 808 163 627 110 420
XV. Suma aktywów 1 068 190 862 741 244 236 200 637
XVI. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) 7,59 6,73 1,74 1,56
XVII. Dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Vantage Development S.A. za III kwartały 2019 roku 01.01.19-30.09.19 01.01.18-30.09.18 01.01.19-30.09.19 01.01.18-30.09.18
XVIII. Przychody ze sprzedaży 15 361 12 683 3 565 2 982
XIX. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 666 3 094 1 315 727
XX. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 1 136 (998) 264 (235)
XXI. Zysk (strata) brutto 22 833 33 961 5 299 7 984
XXII. Zysk (strata) netto 15 982 33 349 3 709 7 840
XXIII. Podstawowy zysk (strata) netto na akcję (w zł/EUR) 0,31 0,56 0,07 0,13
XXIV. 01.01.19-30.09.19 01.01.18-30.09.18 01.01.19-30.09.19 01.01.18-30.09.18
XXV. Kapitał własny 326 621 310 639 74 680 72 242
XXVI. Zobowiązania długoterminowe 147 562 154 077 33 739 35 832
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 66 708 20 842 15 252 4 847
XXVIII. Aktywa trwałe 307 616 214 363 70 335 49 852
XXIX. Aktywa obrotowe 233 275 271 195 53 337 63 069
XXX. Suma aktywów 540 891 485 558 123 672 112 920
XXXI. Wartość księgowa na akcję (w zł/ EUR) 6,73 5,94 1,54 1,38


Kurs średni EUR ogłoszony przez NBP na
ostatni dzień okresu - 30.09.2019 - 4,3736, 31.12.2018 - 4,3000Średni
kurs w okresie (ustalony jako średnia arytmetyczna średnich kursów
ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie) -
01.01.2019 - 30.09.2019 - 4,3086, 01.01.2018 - 30.09.2018 - 4,2535


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK VDSA 30.09.2019.pdfGK VDSA 30.09.2019.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Vantage Development za III kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Edward Laufer Prezes Zarządu
2019-11-15 Dariusz Pawlukowicz Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.