Unia inwestuje w zieloną rewolucję w miastach

2023-05-18 06:00
publikacja
2023-05-18 06:00

Jeśli w Europie ma zapanować "Zielony ład", to zasady zrównoważonego rozwoju muszą zacząć obowiązywać w każdym aspekcie funkcjonowania człowieka i gospodarki, w tym także, a może przede wszystkim, w transporcie drogowym. To stawia przed europejskimi miastami ogromne wyzwanie – zarządzanie mobilnością, czyli sposobami przemieszczania się po mieście, musi zacząć przebiegać w sposób zrównoważony. Unia Europejska chce wspierać tę transformację.

Unia inwestuje w zieloną rewolucję w miastach
Unia inwestuje w zieloną rewolucję w miastach
fot. Julia700702 / / Shutterstock

Rzeka samochodów, która każdego ranka rozlewa ulice europejskich miast, to powód do trwogi dla ich mieszkańców. Spaliny zatruwają powietrze, którym oddychamy i przyczyniają się do pogorszenia stanu klimatu, silniki atakują nas hałasem, a korki nadwyrężają budżet publiczny – według danych z 2020 r. zatory komunikacyjne kosztują społeczeństwo 270 mld euro rocznie.

Metropolie od lat próbują walczyć z nadmiernym ruchem samochodowym, stosując zarówno ograniczenia, jak i zachęty, które mają skłonić obywateli do zmiany sposobu poruszania się po mieście. Pomimo tego liczba pojazdów osobowych ciągle rośnie – częściowo jest to skutek bogacenia się społeczeństwa, a z drugiej strony - braku skutecznego zarządzania mobilnością w mieście. Ośrodki miejskie potrzebują nowych, kompleksowych rozwiązań w zakresie organizacji przemieszczania się mieszkańców, które pozwolą wszystkim swobodnie realizować swoje różnorakie cele, a jednocześnie wpłyną na zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego oraz zminimalizują ryzyko niebezpiecznych zdarzeń w ruchu drogowym.

Zgłoś swoją firmę do plebiscytu Bankier.pl

Zgłoś swoją firmę do plebiscytu Bankier.pl

Jeśli zrealizowałeś inwestycję ze wsparciem środków z Unii Europejskiej i zależy ci, by o twojej firmie usłyszały dziesiątki tysięcy osób, chcesz pochwalić się swoim innowacyjnym rozwiązaniem, produktem lub usługą, szukasz nowych odbiorców i partnerów biznesowych, zgłoś się do plebiscytu Bankier.pl.

Założenia te świetnie wpisują się w politykę Unii Europejskiej, w myśl której Europa ma być pierwszym kontynentem całkowicie neutralnym klimatycznie, a co za tym idzie – miasta, które usprawniają mobilność na swoim terytorium i zmieniają jej charakter na bardziej zrównoważony, mogą korzystać z licznych, dedykowanych tym przemianom, funduszy unijnych.

Miasto przyjazne dla każdego

Czym właściwie jest zrównoważona mobilność miejska? To racjonalne podejście do podróżowania, w myśl którego mieszkańcy miast zawsze, gdy istnieje taka możliwość, wybierają inny środek transportu niż samochód. Co istotne, poszczególne komunikacja miejska uzupełnia się wzajemnie, tak jak dobrze dopasowane puzzle, tworząc razem spójną i poukładaną wizję lepszego życia w mieście. Dobrze prowadzona polityka zrównoważonej mobilności skutkuje zmianami przyzwyczajeń komunikacyjnych mieszkańców, którzy przemieszczając się, szczególnie na charakterystycznych dla miast krótkich trasach, w pierwszej kolejności postawią na transport ekologiczny i skorzystają z komunikacji miejskiej, roweru, hulajnogi, bądź własnych nóg, a samochód stanie się dla nich ostatecznością, wybieraną jedynie kiedy zabraknie innych możliwości. Ścieżkę do osiągnięcia tego celu wyznaczają drogowskazy zgromadzone w planie zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP – ang. sustainable urban mobility plan).

SUMP opisuje zaawansowaną strategię zarządzania transportem, która poprzez integrację w jeden spójny system różnych sposobów poruszania się po mieście, wziąwszy pod uwagę wielość motywacji, z którymi związana jest potrzeba przemieszczania się, czy wybór środka transportu, pozwala uczynić mobilność miejską bardziej przyjazną zarówno dla podróżnych, jak i dla planety. Jego główne założenia to:

  • zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do celów podroży i usług,
  • poprawa stanu bezpieczeństwa,
  • przyczynianie się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko,
  • poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu,
  • pozytywny wpływ na atrakcyjność,
  • jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.

To właśnie miasta, które sporządzą SUMP – a w nim: diagnozy potrzeb komunikacyjnych mieszkańców, priorytety i cele realizacji SUMP, a także harmonogram działań – będą miały dostęp do środków przeznaczonych przez Unię Europejską na rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej.

Unijne fundusze czekają na chętnych

Transport w europejskich aglomeracjach staje się coraz bardziej zrównoważony – również dzięki temu, że ten aspekt codzienności zyskuje coraz większe znaczenie dla Europejczyków. Niewątpliwie do zmiany nawyków komunikacyjnych przyczyniły się pandemia i kryzys energetyczny. Dziś co trzeci mieszkaniec europejskich miast deklaruje, że w 2023 r. jest gotów zostawić auto w garażu i korzystać z transportu publicznego.

Dzień z funduszami - kto skorzysta z funduszy UE bez formalności:

Polacy także coraz chętniej sięgają po inne środki transportu niż samochód, czego odzwierciedlenie widać w danych dotyczących rozwoju usług typu MaaS (Mobility as a Service), czyli samoobsługowych systemów mobilności współdzielonej. Najdynamiczniej rozwinął się rynek e-hulajnóg, których dostępność, w porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrosła niemalże o 65 proc., dzięki czemu podróżni mogli skorzystać z 73,5 tys. pojazdów rozmieszczonych w 122 miejscowościach. Liczba współdzielonych rowerów miejskich zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku – na użytkowników czekało 10,5 tys. pojazdów zgromadzonych w 31 miastach. Było to spowodowane zmianami w istniejących systemach roweru publicznego i opóźnieniami w uruchamianiu nowych. Jeśli jednak zgodnie z planami w 2023 r. zostaną uruchomione rowerowe systemy metropolitarne w Trójmieście i GZM, rynek ten gwałtownie wzrośnie. Możemy być także pewni, że przyjęta w lutym rezolucja Parlamentu Europejskiego ws. strategii transportu rowerowego zachęci kolejne miasta do wdrożenia systemów bike sharingu, a możliwość przeznaczenia na rozwój zrównoważonej mobilności niemałych środków z funduszy europejskich sprawi, że inwestycje w przyjazny transport przestaną być domeną dużych miast wojewódzkich.

Środki na finansowanie zrównoważonej mobilności miejskiej ma dziś w swoim programie regionalnym praktycznie każde województwo, przykładowo na Śląsku to ponad 200 mln euro, na Mazowszu blisko 380 mln euro. Olbrzymie możliwości stoją przed makroregionem Polski Wschodniej, gdzie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) do wykorzystania na dalszy rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej jest blisko pół miliarda euro. Do funduszy regionalnych i FEPW należy dodać również środki zarezerwowane na inwestycje ponadregionalne oraz inwestycje o znaczeniu ponadnarodowym w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Jak widać, jeśli zarządzający miastem chcą, aby transport na jego terenie był zrównoważony, mogą liczyć na konkretne wsparcie.

Zrównoważona mobilność miejska w praktyce

Europejski "Zielony ład" zakłada, że do 2050 r. Stary Kontynent będzie neutralny klimatycznie, a zrównoważona mobilność miejska to jedno z najważniejszych narzędzi pozwalających ograniczyć emisyjność europejskich miast. UE nie szczędzi funduszy, aby w najbliższych latach w transporcie publicznym dokonała się prawdziwa rewolucja. Jakie zatem projekty będą realizowane w miastach i ich otoczeniu?

Pierwsza grupa związana będzie z modernizacją komunikacji miejskiej. I tak: tabory autobusowe przekształcane będą w zeroemisyjne (elektryczne, wodorowe) lub niskoemisyjne, na ulicach będzie musiała pojawić się infrastruktura umożliwiająca ładowanie lub tankowanie tego typu pojazdów, a co za tym idzie: przebudowie ulegnie także infrastruktura transportu publicznego, punktowego i liniowego, włącznie z systemem zarządzania mobilnością.

Pozytywne zmiany w przestrzeni miejskiej czekają także rowerzystów. Rozwój infrastruktury rowerowej na rzecz ograniczania transportu indywidualnego przyspieszy, a co za tym idzie: będą pojawiać się nowe drogi rowerowe, w tym kontrapasy, i ciągi pieszo-rowerowe – wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W parze z tymi inwestycjami iść będzie budowa obiektów wspierających niezmotoryzowanych uczestników ruchu, w tym system roweru miejskiego z infrastrukturą rowerową (np. stojaki, urządzenia do pomiaru ruchu rowerowego, wiaty rowerowe, zaplecze sanitarne, stacje samoobsługowej naprawy rowerowej).

Koniecznością stanie się też zapewnienie publicznej, ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych na potrzeby mieszkańców. Duży nacisk położony będzie na promowanie integracji taryfowej i wdrażanie komponentów koncepcji MaaS, rozwój systemów biletowych i aplikacji służących mobilności, systemów współdzielenia środków transportu.

Oznacza to, że zrównoważona mobilność miejska jest nie tylko sposobem na to, aby miasta stały się miejscami przyjaznymi i zdrowszymi dla nas wszystkich. To także olbrzymia szansa dla biznesu. Ilość i różnorodność warunków niezbędnych do sprawnego funkcjonowania systemu, zaowocuje nowymi możliwościami rozwoju i rynkami zbytu dla firm. Samorządy będą poszukiwać ofert nie tylko wśród dostawców elektrycznych autobusów, zainteresowaniem cieszyć będą się również m.in. dostawcy aplikacji i rozwiązań MaaS, rozwiązań i infrastruktury towarzyszącej dla rowerów i hulajnóg, rozwiązań z zakresu smart citi czy ekologicznej infrastruktury towarzyszącej dla transportu. Dzięki wspólnemu wysiłkowi i skutecznej współpracy samorządów i przedsiębiorstw mieszkańcy miast mogą spodziewać się znaczącej poprawy jakości życia już za kilka lat.

fot. Materiał Partnera / 

Źródło:Bankier24
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (31)

dodaj komentarz
zwyciestwo_doskonale
Możemy zakończyć wszelkie spory i całą ziemską rywalizację na wszystkich poziomach. Wszyscy możemy być niezmiernie bogaci. Teoretycznie wydaje się to niemożliwe bo przecież, aby być bogatym to ktoś musi na tego bogatego „robić”, po prostu obsługiwać go, budować mu dom, wytwarzać samochód, ubranie, jedzenie itd. Nie tylko wszyscy Możemy zakończyć wszelkie spory i całą ziemską rywalizację na wszystkich poziomach. Wszyscy możemy być niezmiernie bogaci. Teoretycznie wydaje się to niemożliwe bo przecież, aby być bogatym to ktoś musi na tego bogatego „robić”, po prostu obsługiwać go, budować mu dom, wytwarzać samochód, ubranie, jedzenie itd. Nie tylko wszyscy możemy być niesamowicie bogaci, ale także idealnie zdrowi i wiecznie młodzi oraz całkowicie bezpieczni, wolni od chorób, trosk i bólu oraz jakichkolwiek problemów. By to osiągnąć jest tylko jeden warunek, musimy wykazać się odwagą i zaryzykować, paradoksalnie niczym nie ryzykując … Musielibyśmy wszyscy solidarnie zainwestować w… bezcielesność ! To może być najlepsza inwestycja ludzkości. Nie ma w tym ryzyka bo w końcu i tak wszyscy musimy przejść na drugą stronę niezależnie od tego co na nas tam czeka. Odwagi nam wszystkim życzę. Potencjalnie wszyscy wygrywamy, od bezdomnego do miliardera, wygrywa nawet komar. Następne pokolenia narodzą się już po drugiej stronie. W najgorszym razie następne pokolenia nie zaistnieją. Po co rodzić się na ziemi, narażać na cierpienia by w końcu i tak przestać istnieć? W takim przypadku, lepiej odrazu niezaistnieć i odrazu mieć święty spokój. Teraz istniejesz i możesz obawiać się nieistnienia, cóż za niepotrzebny kłopot. Tak czy inaczej, już nikt nie będzie musiał przechodzić ziemskiej drogi i narażać się na nieakceptowalne rzeczy. Tymczasem niech życie toczy się swoim rytmem i niech rodzą się następne pokolenia, ale kiedy ludzkość rozwinie odpowiednią technologię wtedy wszyscy możemy opuścić ziemię nie pozostawiając tutaj nikogo. To najlepsza śmierć z możliwych, a przecież wszyscy musimy umrzeć. Nikt z nikim się nie rozstaje bo wszyscy odchodzimy razem i już o nikogo nie musimy się martwić bo nikogo tutaj nie zostawiamy. Najlepsze w tym jest to, że już nikt nigdy nie doświadczy na ziemi nic złego. Już nikt nie będzie musiał ciężko pracować, już nikt nie będzie musiał zmagać się z materią. Starym i niedołężnym zostają przerwane dolegliwości i cierpienia starości, młodzi nie doświadczą starości i chorób, a dzieci nie będą musiały przechodzić całej ziemskiej drogi i nie muszą iść do szkoły. To może być błyskawiczny super impuls energii Qi. Z zaskoczenia, bez strachu, bez stresu, bez najmniejszego bólu. Najdelikatniejsze Wyzwolenie z cielesnej pułapki. W ten sposób wszyscy osiągamy Najwyższe Szczęście w Wieczności. Nie są to bezpodstawne spekulacje i wyobrażenia. Ludzie, tkz. oświeceni, osiągają stan ponadczasowej doskonałości już tutaj na ziemi, już tutaj za życia. Według nich nasza najgłębsza, prawdziwa natura to: byt, świadomość, szczęśliwość. Zatem czysta świadomość może oznaczać najwyższe szczęście, najwyższą błogość, którą można delektować się w nieskończoność i która nigdy się nie znudzi. To stan idealny, najwyższe bogactwo. Aż nie chce się w to wierzyć, ale może jesteśmy jak ten kanarek w klatce, który od urodzenia przebywa w pułapce i który nie potrafi uwierzyć, że można sobie latać po bezkresnym niebie. Szczęśliwy miliarder, ale też bezdomny, szczęśliwa kobieta, ale też jej facet, wszyscy szczęśliwi, nawet kanarek, uwolniony z klatki, wolny jak ptak. Wszyscy wygrywamy. Zwycięstwo Doskonałe.
dawid_gmyrek
Bezpardonowo rosnąca przy dodatkowym jeszcze jego udziale też i sekretnie wysokodajna cenowo rynkowa drożyżna w detalu biedy niestety również nie zatrzyma. Niestety Rynek zapatrzony jest od dekad jak w obraz tylko na Mamonę i Zyski przepadziste zyski przecież z pracy na rynku wszystkich na globie niestety zyski skierowane raczej Bezpardonowo rosnąca przy dodatkowym jeszcze jego udziale też i sekretnie wysokodajna cenowo rynkowa drożyżna w detalu biedy niestety również nie zatrzyma. Niestety Rynek zapatrzony jest od dekad jak w obraz tylko na Mamonę i Zyski przepadziste zyski przecież z pracy na rynku wszystkich na globie niestety zyski skierowane raczej tylko do garstki bogaczy - oto tajemnica wiary!
fiat126p
Do takich fanaberii trzeba by na nowo miasta przeprojektować. Albo pozbawiać ludzi możliwości swobodnej komunikacji.
jenak
Japierdzilu.

Najważniejsze, że ksiundzy nie dawać, bo jeszcze nie odlyczę.
seamen
skoro jest tak dobrze bez samochodu to czemu ludzie wydaja kase na paliwo, ubezpieczenie, zakup czy leasing? czy władza wie lepiej niż Kowalski?
born2die
Dostałem wylewu jak przeczytałem ten nagłówek "komuniacyjna"? Ktoś to w ogóle redaguje???
dawid_gmyrek
Jedna z trzech osób po polonistyce :)
bha
Oby tylko po tej wielkiej rewolucji klimatyczno zielonej byłoby w co się jeszcze przesiadać.
dawid_gmyrek
Wszyscy podróżni po przybyciu na lotnisko Warszawa-Modlin mają dziś szansę wygodnej przesiadki na lot z lotniska Warszawa-Radom :)

Powiązane: Unia Europejska

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki