WAŻNE

Unia Europejska wspiera transformację cyfrową i automatyzację

2023-05-18 06:00
publikacja
2023-05-18 06:00

Wykorzystanie możliwości, jakie dają nowoczesne technologie i mechanizmy automatyzacyjne, już uskrzydla biznes i poprawia jakość usług administracji publicznej. Środki zarezerwowane w nowej perspektywie finansowej UE przyspieszą procesy cyfryzacji i automatyzacji.

Unia Europejska wspiera transformację cyfrową i automatyzację
Unia Europejska wspiera transformację cyfrową i automatyzację
fot. Ivan Marc / / Shutterstock

2 mld euro z FERC

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfryzacji (FERC) otwiera perspektywy biznesowe dla dostawców IT i usług towarzyszących (w tym szkoleń), dla administracji publicznej, podmiotów systemu szkolnictwa i nauki, a także podmiotów leczniczych i instytucji kultury. Pierwszym priorytetem FERC jest pomoc w inwestycjach w sieci szerokopasmowe i sukcesywne zwiększanie dostępu do szerokopasmowego Internetu w całym kraju. To obszar zagospodarowany przez firmy telekomunikacyjne.

Zgłoś swoją firmę do plebiscytu Bankier.pl

Zgłoś swoją firmę do plebiscytu Bankier.pl

Jeśli zrealizowałeś inwestycję ze wsparciem środków z Unii Europejskiej i zależy ci, by o twojej firmie usłyszały dziesiątki tysięcy osób, chcesz pochwalić się swoim innowacyjnym rozwiązaniem, produktem lub usługą, szukasz nowych odbiorców i partnerów biznesowych, zgłoś się do plebiscytu Bankier.pl.

Drugim priorytetem FERC jest rozwój zaawansowanych usług cyfrowych. Jakich dokładnie? Po pierwsze rozwój e-usług publicznych, tj. e-administracji, w którym szczególny obszar stanowią usługi e-zdrowia. Wsparcie obejmie też inwestycje w rozwój e-dokumentacji medycznej i telemedycyny oraz stworzenie efektywnej architektury informacyjnej w służbie zdrowia. Dzięki temu zmniejszą się obciążenia raportowe placówek medycznych, a lekarze uzyskają wysokiej jakości dane, które umożliwią im sporządzanie diagnoz i analiz. Na wsparcie mogą też liczyć projekty poprawiania dojrzałości cyfrowej placówek medycznych.

Ponadto wzmocniony zostanie krajowy system cyberbezpieczeństwa, który dotychczas nie był podejmowany w programie Polska Cyfrowa. W dobie rosnącej cyfryzacji życia, biznesu i usług publicznych cyberbezpieczeństwo urasta do rangi działania wysokiej pilności. Dlatego środki FERC zasilą rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza w sektorach o kluczowym znaczeniu, np. transporcie, energetyce, zdrowiu, finansach i bankowości i telekomunikacji. Pieniądze zostaną wydane m.in. na budowę, rozwój i wdrażanie narzędzi służących do monitorowania bezpieczeństwa, zbierania, analizy i wymiany informacji o zagrożeniach, podatnościach i incydentach, w tym do zaawansowanego rozpoznawania e–zagrożeń przez system CTI (Cyber Threat Intelligence).

Materiały prasowe

Ochrona cyberprzestrzeni

Cyberbezpieczeństwo to także budowa i rozwój krajowego systemu certyfikacji produktów, usług i procesów pod względem ich bezpieczeństwa, a także wsparcie rozwoju laboratoriów i jednostek certyfikujących przez opracowywanie dokumentacji i schematów, utrzymywanie stałej zdolności operacyjnej jednostek certyfikujących i laboratoriów do opracowywania i walidacji procedur badawczych oraz metod i technik oceny, opracowywanie programów certyfikacji cyberbezpieczeństwa, w tym dla rozwiązań chmurowych i IoT; tworzenie sektorowych lub ponadsektorowych ośrodków wymiany i analizy informacji (ISAC), dofinansowanie podłączenia ISAC do systemu teleinformatycznego mającego na celu wymianę informacji pomiędzy podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Dzień z funduszami - kto skorzysta z funduszy UE bez formalności:

Nie sposób mówić o e-administracji bez zwiększania dostępności do informacji sektora publicznego (ISP) szerokiego grona interesariuszy. FERC przeznaczy środki na budowę i rozbudowę infrastruktury do przechowywania i udostępniania danych, poprawę jakości danych, poziomu otwartości i standaryzację wymiany danych. Obecnie stopień i jakość udostępniania ISP są niewystarczające. W tym kontekście istotnym zadaniem będzie stworzenie narzędzi umożliwiających dostęp do ISP, w tym możliwość dobudowy API baz i rejestrów z danymi publicznymi. Większa dostępność ISP i budowa narzędzi, np. analitycznych, posłuży poprawie skuteczności zarządzania w administracji publicznej, w obszarze zdrowia, sprawiedliwości, bezpieczeństwa, klimatu, ochrony środowiska i kultury. Zainteresowani będą mogli wykorzystywać udostępniane przez sektor publiczny informacje w swoich produktach i usługach.

W końcu cyfrowa dostępność i wykorzystanie informacji ISP w biznesie ma także wspierać firmy w rozwijaniu nowych e-usług i aplikacji bazujących na tych danych. Unijne środki będą również przeznaczone na kontynuowanie budowy kompetencji cyfrowych wśród pracowników administracji, pracowników sektora zdrowia i przedsiębiorców.

Polska wschodnia 4.0

W perspektywie unijnej do 2027 r. zarezerwowane jest 100 mln euro na rozwój przemysłu 4.0 w Polsce Wschodniej. Firmy z tej części kraju będą się ubiegać o wsparcie zakupu oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Nabyte oprogramowanie powinno wspierać procesy wdrażania mechanizmów automatyzacji lub robotyzacji, np. przez zaawansowane systemy IT, technologie umożliwiające współpracę ludzi i robotów, systemy IT służące optymalizacji produkcji, przeznaczone do obsługi urządzeń, sterowania i komunikacji z nimi. Preferowane będą projekty inwestycji w urządzenia typu roboty przemysłowe i usługowe. Pojedyncza firma będzie mogła otrzymać do 3 mln zł dotacji.

fot. Materiał Partnera / 

Źródło:Bankier24
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Powiązane: Unia Europejska

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki