0,7110 zł
-5,20% -0,0390 zł
URSUS SA (URS)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF-3Q-2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 87 282 142 406 20 258 33 480
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 512 -44 263 2 904 -10 406
III. Zysk (strata) brutto -44 052 -54 826 -10 224 -12 890
IV. Zysk (strata) netto -38 843 -51 305 -9 015 -12 062
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 56 522 -78 661 13 118 -18 493
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -224 1 017 -52 239
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -56 740 80 946 -13 169 19 031
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -442 3 302 -103 776
IX. Stany na koniec następujących okresów: Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018
X. Aktywa obrotowe 115 135 157 668 26 325 36 667
XI. Aktywa trwałe 113 573 127 237 25 968 29 590
XII. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 95 96 22 22
XIII. Aktywa razem 228 708 285 001 52 293 66 279
XIV. Zobowiązania długoterminowe 5 966 35 686 1 364 8 299
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 311 430 299 161 71 207 69 572
XVI. Kapitał własny -88 688 -49 846 -20 278 -11 592
XVII. Kapitał zakładowy 64 600 64 600 14 770 15 023
XVIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 64 600 000 64 600 000 64 600 000 64 600 000
XIX. Zysk netto na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) zysk netto/średnioważona liczba akcji -0,601 -0,794 -0,140 -0,187
XX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) kapitał własny/średnioważona liczba akcji -1,373 -0,772 -0,314 -0,179
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 502 79 330 11 489 18 651
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -15 877 -25 088 -3 685 -5 898
XXIII. Zysk (strata) brutto -25 546 -32 602 -5 929 -7 665
XXIV. Zysk (strata) netto -22 013 -29 473 -5 109 -6 929
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 591 18 377 2 458 4 320
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 487 -4 087 345 -961
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 358 -14 533 -2 868 -3 417
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -280 -243 -65 -57
XXIX. Stany na koniec następujących okresów: Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.09.2019 Stan na 31.12.2018
XXX. Aktywa obrotowe 102 792 110 107 23 503 25 606
XXXI. Aktywa trwałe 119 977 131 820 27 432 30 656
XXXII. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 95 95 22 22
XXXIII. Aktywa razem 222 769 242 022 50 935 56 284
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 2 200 27 037 503 6 288
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 224 637 197 041 51 362 45 823
XXXVI. Kapitał własny -4 068 17 945 -930 4 173
XXXVII. Kapitał akcyjny 64 600 64 600 14 770 15 023


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na 30.09.2019 4,3736


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na 31.12.2018 4,3000 kurs na
ostatni dzień okresu


Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych
za I półrocze 2019 4,3086


Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych
za I półrocze 2018 4,2535 kurs średni


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF-3Q-2019-sig-sig.pdfSSF-3Q-2019-sig-sig.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ URSUS ZA III KWARTAŁ 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Ryszard Matkowski Wiceprezes Zarządu
2019-11-28 Jan Wielgus Wiceprezes Zarządu
2019-11-28 Paweł Dadej Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. połączenia URSUS S.A. ze spółką URSUS BUS S.A.

  • NWZA ws. połączenia URSUS S.A. ze spółką URSUS BUS S.A.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.