REKLAMA

UNILABGAM: Ogłoszenie Zarządu United Label S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia United Label S.A.

2023-06-02 19:14
publikacja
2023-06-02 19:14
Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 11:00 w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134.
Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone ZWZ, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ oraz informacją o akcjonariacie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Zarząd:
Darren Newnham – Prezes Zarządu

Załączniki:
Ogłoszenie Zarządu United Label S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 r.
Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie United Label S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
Wniosek Zarządu United Label S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym 2022 r.
Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ United Label S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
Formularz pełnomocnictwa na ZWZ United Label S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji 
Załączniki
20230602_191424_0000147632_0000151971.pdf
20230602_191424_0000147632_0000151972.pdf
20230602_191424_0000147632_0000151973.pdf
20230602_191424_0000147632_0000151974.pdf
20230602_191424_0000147632_0000151975.pdf
20230602_191424_0000147632_0000151976.pdf
20230602_191424_0000147632_0000151977.pdf
20230602_191424_0000147632_0000151978.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki