REKLAMA
W ŚRODĘ

ULTIMATE GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A.

2023-05-15 17:30
publikacja
2023-05-15 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
01_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_ULG_S.A_15052023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
02_Projekty_uchwal_ZWZ_2022_ULG_S.A_15052023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RN_ULG_2022_SPRAWOZDANIE_RN_Z_DZIALALNOSCI_11052023-sig_bis.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SIGNED_ULG_RN_SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_2022_11052023_cln-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ULG_2022_Raport_z_wykonanej_uslugi-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-15
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje w trybie art. 402[1] KSH, na dzień 13 czerwca 2023 r. na godzinę 09:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie o wynagrodzeniach wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewiduje porządek obrad, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Jednocześnie, w nawiązaniu do planowanego punktu porządku obrad ws. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, Emitent informuje, iż wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej Spółki w osobach:
- Pana Marka Parzyńskiego,
- Pana Grzegorza Czarneckiego,
- Pana Janusza Mieloszyka,
- Pani Renaty Jędrzejczyk,
- Pana Krzysztofa Kostowskiego
wyrazili gotowość do pełnienia funkcji w nowej kadencji, a także wyrazili zgodę na kandydowanie w ramach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Życiorysy wskazanych powyższej członków Rady Nadzorczej są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ultimate-games.com/spolka/wladze-spolki/

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_ULG_S.A_15052023.pdf01_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_ULG_S.A_15052023.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
02_Projekty uchwał_ZWZ_2022_ULG_S.A_15052023.pdf02_Projekty uchwał_ZWZ_2022_ULG_S.A_15052023.pdf Projekty uchwał na ZWZ
RN_ULG_2022_SPRAWOZDANIE RN Z DZIAŁALNOŚCI_11052023-sig_bis.pdfRN_ULG_2022_SPRAWOZDANIE RN Z DZIAŁALNOŚCI_11052023-sig_bis.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku
SIGNED_ULG_RN_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_2022_11052023_cln-sig.pdfSIGNED_ULG_RN_SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH_2022_11052023_cln-sig.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2022 roku
ULG_2022_Raport z wykonanej usługi-sig.pdfULG_2022_Raport z wykonanej usługi-sig.pdf Raport biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-15 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki