REKLAMA

TSG utworzył odpisy aktualizujące dot. wartości nabycia spółki Rortos

2023-11-20 18:02
publikacja
2023-11-20 18:02

Ten Square Games utworzył odpisy aktualizujące - w sprawozdaniu skonsolidowanym odpis dotyczy wartości firmy wynikającej z nabycia Rortos i wynosi 9,4 mln EUR, w sprawozdaniu jednostkowym odpis dotyczy wartości nabytych udziałów i wynosi 11,6 mln EUR - podała spółka w komunikacie.

TSG utworzył odpisy aktualizujące dot. wartości nabycia spółki Rortos
TSG utworzył odpisy aktualizujące dot. wartości nabycia spółki Rortos
fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

W przypadku odpisu w skonsolidowanym raporcie wraz z aktualizacją prognoz finansowych nabytej spółki, zmianie uległa szacowana kwota do wypłaty w postaci płatności earnout. Spadek zobowiązania w stosunku do wartości poprzednio prezentowanej w sprawozdaniu został oszacowany na 4,5 mln EUR. Powyższe działania łącznie będą skutkowały obniżeniem w czwartym kwartale 2023 roku wyniku Grupy o 4,9 mln EUR.

W sprawozdaniu jednostkowym odpis dotyczy wartości nabytych udziałów Rortos i wynosi 11,6 mln EUR. Jednocześnie, wraz z aktualizacją prognoz finansowych nabytej spółki, zmianie uległa szacowana kwota do wypłaty w postaci płatności earnout. Spadek zobowiązania w stosunku do wartości poprzednio prezentowanej w sprawozdaniu został oszacowany na 4,5 mln EUR. Powyższe działania łącznie będą skutkowały obniżeniem w czwartym kwartale 2023 roku wyniku jednostki dominującej o 7,1 mln EUR.

Spółka zaznaczyła w komunikacie, że ostateczna kwota odpisów może ulec zmianie zarówno z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych wydarzeń do końca 2023 roku, ale także w trakcie prac nad końcoworocznym sprawozdaniem mogą zostać uwzględnione dodatkowe czynniki wpływające na model finansowy nabytej spółki.

Ostateczna kwota odpisu, a tym samym wpływ na wynik zarówno skonsolidowany, jak i jednostkowy, zostanie podana w sprawozdaniach rocznych publikowanych zwyczajowo na przełomie marca i kwietnia kolejnego roku.

W komunikacie poinformowano, że zaksięgowanie powyższego odpisu ma charakter niegotówkowy i w opinii spółki nie wpływa na prowadzenie biznesu i nie oznacza zmiany strategii.

Odpis wynika z konieczności reestymacji modelu finansowego na kolejne lata, co w branży growej charakteryzuje się dużą niepewnością, stąd Grupa założyła bardzo konserwatywny model rozwoju włoskiej spółki.

"Rortos posiada w swoim portfolio 3 duże gry, które generują bieżące przepływy pieniężne oraz kilka mniejszych projektów. Główne gry to Real Flight Simulator, Airline Commander oraz Wings of Heroes. Poziom przepływów gotówkowych w dwóch pierwszych tytułach jest stosunkowo stały na przestrzeni ostatnich lat i stanowi główne źródło utrzymania studia. Najnowsza produkcja, tj. gra Wings of Heroes, jest w fazie intensywnej przebudowy, pracuje nad nią zespół wybitnych specjalistów zarówno z Polski jak i Włoch, a istotna poprawa parametrów gry wydaje się być perspektywą czasu" - napisano w komunikacie.

Pierwotne modele służące do rozpoznania nabycia spółki opierały się na stabilnych przepływach dla gier Real Flight Simulator oraz Airline Commander oraz na istotnym wpływie na wyniki nowego tytułu już w 2023 i 2024 roku.

"Dziś Zarząd jednostki dominującej uważa, że dalsza realizacja planów Rortos i wzrost wartości Wings of Heroes są możliwe, ale ich tempo jest wolniejsze i wynika ze specyfiki rozwoju produktów F2P." - napisano. (PAP Biznes)

mcb/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki