TOYA S.A.: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2020 r. wprowadzona na żądanie akcjonariusza

2020-05-29 22:32
publikacja
2020-05-29 22:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekt_uchwal_zalacznik_do_Zadania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_nr_3_NWZA_przyjecie_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-29
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2020 r. wprowadzona na żądanie akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 17/2020 opublikowanego w dniu 27 maja 2020 r., zawierającego informację o wpływie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2020 r. (dalej: „Żądanie”) oraz korekty przedmiotowego żądania, Zarząd spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej „Spółką”) przekazuje poniżej zmieniony porządek obrad w zakresie zgłoszonego żądania – punkty 8 i 9 otrzymują nowe brzmienie, a dotychczasowa treść punktów 8 i 9 zostaje oznaczona jako punkty 10 i 11.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje również zmieniony projekt uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TOYA” S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz z projektami będącymi załącznikami do Żądania.
Załączniki
Plik Opis
Projekt uchwał załącznik do Żądania.pdfProjekt uchwał załącznik do Żądania.pdf Projekty uchwał zgłoszone do żądania zmiany porządku obrad
Uchwała nr 3 NWZA przyjęcie porządku obrad.pdfUchwała nr 3 NWZA przyjęcie porządku obrad.pdf projekt uchwały nr 3 NWZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-29 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki