REKLAMA

TOYA S.A.: Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości

2021-05-31 14:01
publikacja
2021-05-31 14:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_oraz_Rady_Nadzorczej_Toya_S.A._za_lata_obrotowe_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_KPMG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_wynikow_oceny_sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci_TOYA_S.A.,_(...).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_wynikow_oceny_wniosku_Zarzadu_Spolki_TOYA_S.A._dotyczacego_podzialu_zysku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_rok_obrotowy_zakonczony_31_grudnia_2020_zawierajace_ocene_sytuacji_Spolki,_z_uwzglednieniem_systemu_kontroli_wewnetrznej_(...).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, (zwanej dalej „Spółka”), w związku z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. (raport bieżący nr 11/2021 z dnia 31 maja 2021) w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, wraz z dokumentami istotnymi dla podjemowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekeazane do wiadomości publicznej.
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał ZWZA.pdfProjekty uchwał ZWZA.pdf Projekty uchwał
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Toya S.A. za lata obrotowe 2019-2020.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Toya S.A. za lata obrotowe 2019-2020.pdf sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019-2020
Raport KPMG.pdfRaport KPMG.pdf Ocena begłego rewidenta
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A., (...).pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A., (...).pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności TOYA S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotyczącego podziału zysku.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotyczącego podziału zysku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotyczącego podziału zysku wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 zawierające ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej (...).pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 zawierające ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej (...).pdf sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 zawierające ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki