TOYA S.A.: Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca 2019, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości

2019-05-29 17:00
publikacja
2019-05-29 17:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_ZWZA_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_wynikow_oceny_sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_„TOYA”_S.A.,_sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_„TOYA”_(...).docx.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_wynikow_oceny_wniosku_Zarzadu_co_do_podzialu_zysku_za_rok_obrotowy_2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-29
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca 2019, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, (zwanej dalej „Spółka”), w związku z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2019 r. (raport bieżący nr 10/2019 z dnia 29 maja 2019) w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki „TOYA” S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „TOYA”S.A., oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki TOYA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018.
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał ZWZA 2019.pdfProjekty uchwał ZWZA 2019.pdf Projekty uchwał ZWZA 2019
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki „TOYA” S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „TOYA” (...).docx.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki „TOYA” S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „TOYA” (...).docx.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki „TOYA” S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „TOYA” (...)
Sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018.pdfSprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018.pdf Sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-29 Radosław Czajkowski z up. Prezesa Zarządu Prawnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki