REKLAMA

TORPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

2021-06-11 13:42
publikacja
2021-06-11 13:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. (Spółka) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obradującym w dniu 11 czerwca 2021 r. (ZWZ):

1) Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. posiadała 8.728.600 akcji, z których przysługiwało 8.728.600 głosów, stanowiących 38% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało odpowiednio 67,63% w trakcie obrad ZWZ,
2) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.038.000 akcji, z których przysługiwało 2.038.000 głosów, stanowiących 8,87% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało odpowiednio 15,79% w trakcie obrad ZWZ,
3) fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych posiadające na ZWZ łącznie 1.822.935 akcji, z których przysługiwało łącznie 1.822.935 głosów, stanowiących 7,94% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało odpowiednio 14,12% w trakcie obrad ZWZ.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2021-06-11 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marcin Zachariasz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki