REKLAMA

TORPOL S.A.: Informacja w sprawie skonsolidowanych i jednostkowych wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku

2021-05-05 21:21
publikacja
2021-05-05 21:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Informacja w sprawie skonsolidowanych i jednostkowych wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 5 maja 2021 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania śródrocznego raportu okresowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2021 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Emitenta za pierwszy kwartał 2021 roku (w nawiasie, jeśli nie podano inaczej, przedstawiono dane za analogiczny okres 2020 roku):

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:
• przychody netto ze sprzedaży: 219,5 mln zł (249,0 mln zł),
• zysk/strata ze sprzedaży brutto: 16,5 mln zł (17,6 mln zł),
• zysk/strata netto: 6,5 mln zł (7,1 mln zł),
• środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 476,3 mln zł na 31 marca 2021 roku (404,9 mln zł na 31 grudnia 2020 roku).

Wstępne wyniki finansowe TORPOL S.A.:
• przychody netto ze sprzedaży: 204,5 mln zł (243,6 mln zł),
• zysk/strata ze sprzedaży brutto: 15,3 mln zł (17,1 mln zł),
• zysk/strata netto: 6,7 mln zł (7,3 mln zł),
• środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 468,2 mln zł na 31 marca 2021 roku (403,1 mln zł na 31 grudnia 2020 roku).

Zarząd Emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 rok najistotniejszy wpływ miały sezonowy charakter pierwszego kwartału kalendarzowego, co jest typowe dla profilu działalności Grupy Emitenta oraz zakończenie i rozliczenie większości kontraktów pozyskanych w okresie 2016-2017 roku, co pozwoliło na wypracowanie wysokich, dodatnich przepływów pieniężnych i w konsekwencji rekordowego poziomu gotówki. W okresie sprawozdawczym Grupa utrzymała ciągłość operacyjną i wysoką jakość realizacji robót budowlanych na wszystkich prowadzonych projektach.

Emitent ponadto informuje, że ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną opublikowane w dniu 21 maja 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2021-05-05 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marcin Zachariasz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki