Syndyk wydzierżawił majątek ISD Huty Częstochowa

Umowę dzierżawy ISD Huty Częstochowa podpisał syndyk tego przedsiębiorstwa – przekazał PAP w piątek rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie sędzia Dominik Bogacz. Dzierżawcą została spółka Sunningwell International Polska.

(fot. Katarina Stoltz / FORUM)

Jak wynika z informacji częstochowskiego sądu, umowa dzierżawy została zawarta na czas 12 miesięcy. Dzierżawca zobowiązał się do uruchomienia produkcji w październiku 2019 br., a gdyby do tego nie doszło, syndykowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Według wcześniejszych informacji sąd, wyrażając zgodę na dzierżawę przedsiębiorstwa na czas określony 12 miesięcy, zastrzegł też prawo jego pierwokupu na rzecz dzierżawcy.

Strony umowy dzierżawy ustaliły, że dzierżawca nie może nikogo zwolnić bez zgody syndyka oraz że nakłady na Hutę mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą syndyka.

Strony ustaliły wysokość czynszu dzierżawnego na 1,8 mln zł netto. Przed zawarciem umowy dzierżawca wpłacił kaucję w wysokości ponad 6 mln zł oraz trzymiesięczny czynsz (czynsz za kolejne trzy miesiące ma zostać uiszczony do 2 października br.)

Przedstawiciele spółki Sunningwell International Polska w wypowiedziach medialnych w ostatnich miesiącach deklarowali ponad 25-letnią działalność na rynku stali i doświadczenia inwestycyjne m.in. w Rosji oraz Chinach. W 2016 r. spółka złożyła wraz z grupą chińskich inwestorów ofertę na zakup od EDF Elektrowni Połaniec (ostatecznie nabyła ją Enea).

Jak przekazał PAP sędzia Bogacz, powołany w ub. tygodniu syndyk Mateusz Bienioszek - po odwołaniu poprzedniego - podjął również działania zmierzające do wypłaty wynagrodzeń pracownikom huty i powinny one zostać wypłacone do końca września 2019 r.

Wniosek o upadłość likwidacyjną zarząd spółki ISD Polska, właściciela Huty Częstochowa, złożył w sądzie pod koniec czerwca br. Na początku lipca zgodę na sprzedaż przedsiębiorstwa potencjalnemu inwestorowi zagranicznemu wyraził drugi z dwóch głównych wierzycieli huty; inwestor jednak przekazał, że jego oferta była uwarunkowana przyjęciem jej przed wnioskiem o rozpoczęcie procesu likwidacji. Następnie sąd powołał tymczasowego nadzorcę spółki.

28 sierpnia do sądu wpłynęła modyfikacja wniosku dłużnika – o ogłoszenie upadłości i zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa z pominięciem postępowania upadłościowego (tzw. pre-pack) na rzecz spółki Sunningwell International Polska. Tego dnia wniosek o ogłoszenie upadłości i zatwierdzenie pre-packu złożyła też powołująca się na status wierzyciela spółka Corween Investments, działająca w ramach grupy Liberty Group. Nadto ofertę zakupu i dzierżawy huty złożyła spółka Cognor Holding.

4 września częstochowski sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki ISD Huty Częstochowa, oddalając dwa wnioski o sprzedaż przedsiębiorstwa z zastosowaniem pre-pack.

Sąd wyjaśniał wówczas, że nie mógł zatwierdzić pre-packu na rzecz spółki Corween Investments – choć bowiem potwierdziła ona posiadanie środków na nabycie huty stwierdzono, że – wbrew procedurze – nie jest ona jej wierzycielem; nie posiadała też jeszcze uprzedniej zgody UOKiK na koncentrację. Spółka Sunningwell International Polska nie udowodniła posiadania środków na zakup huty.

Po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej sąd akcentował również, że to rozwiązanie umożliwia zainteresowanym podmiotom złożenie oferty nabycia przedsiębiorstwa, poprzedzonego zawarciem umowy dzierżawy.

Biorąc pod uwagę potrzebę niezwłocznego uruchomienia produkcji w ISD Hucie Częstochowa przed zimą, 9 września br. sąd wysłuchał oferentów zainteresowanych dzierżawą majątku huty - oferty przedstawiły Cognor Holding oraz Sunningwell International Polska - a następnie wyraził zgodę na wydzierżawienie przedsiębiorstwa, powierzając wybór dzierżawcy syndykowi.

Przed wyborem dzierżawcy poprzedni syndyk ISD Huty Częstochowa złożył do sądu wniosek o jego odwołanie – ze względów zdrowotnych. Następnie, w ub. tygodniu, sąd powołał nowego syndyka.

Zgodnie z wiedzą sądu ISD Huta Częstochowa nie prowadzi produkcji, jednak sposób zabezpieczenia majątku i możliwości produkcyjnych pozwala na wznowienie produkcji w okresie około miesiąca. Pracownicy od maja br. przebywają na tzw. postojowym za wyjątkiem grupy ok. 150 osób, która jest odpowiedzialna za zabezpieczenie i utrzymanie mienia.

Syndyk przedstawił oferentom uzgodniony w porozumieniu z zarządem upadłej spółki plan wznowienia produkcji w październiku br. Oszacowano koszty uruchomienia produkcji na ok. 60–80 mln zł.

Z materiałów sporządzonych przez biegłego wynika, że wartość przedsiębiorstwa bez aktywów obrotowych i praw do emisji CO2 to blisko 188 mln zł, natomiast powiększona o wartość materiałów niebędących surowcami i złomem (głównie części zamienne) – 230 mln zł. Przyczyny złej kondycji finansowej przedsiębiorstwa nie leżą po stronie urządzeń, technologii procesów produkcji czy kwalifikacji i zasobów ludzkich.

Biegły wskazał też, że ISD Huta Częstochowa ma 85 proc. udział w rynku stali grubej. To zakład z nowoczesnym parkiem maszynowym i ponadstuletnią tradycją. Z chwilą ogłoszenia upadłości zatrudniał 1188 pracowników. 4 września sąd podjął decyzję umożliwiającą syndykowi uruchomienie dla pracowników środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Według związków podstawową przyczyną problemów ISD Huty Częstochowa stał się brak kapitału obrotowego na zakup surowców (złomu, surówki, żelazostopów) i wznowienie produkcji. Właściciel, czyli ISD, poinformował związki, że nie ma odpowiednich środków. Właścicielem huty od 2005 r. jest Związek Przemysłowy Donbasu (ISD).(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ skr/

Źródło: PAP
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne