REKLAMA

Social media a atrakcyjność inwestycyjna spółek. Nowy raport PIE

2021-07-15 10:26
publikacja
2021-07-15 10:26
Social media a atrakcyjność inwestycyjna spółek. Nowy raport PIE
Social media a atrakcyjność inwestycyjna spółek. Nowy raport PIE
fot. Production Perig | Shutterstock.com /

Wykorzystanie danych z mediów społecznościowych pozwala na precyzyjne odwzorowanie wyników finansowych i atrakcyjności inwestycyjnej firm – twierdzi Polski Instytut Ekonomiczny po przeanalizowaniu 462 spółek notowanych na GPW.

Jak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Zwroty z akcji a sentyment
w mediach społecznościowych”, w przypadku zwrotu z inwestycji w akcje mierzonego przy pomocy danych z mediów społecznościowych trafność prognoz wyniosła 83,3 proc., z kolei w ramach stworzonego prototypu ratingu trafność przypisania spółek do właściwej klasy wyniosła aż 84,7 proc. Pełna treść raportu znajduje się na stronach PIE.

Wykorzystane dane giełdowe obejmowały notowania akcji wszystkich emitentów obecnych na rynku głównym oraz NewConnect. Składały się na nie statystyki dzienne zawierające informacje o kursach, wolumenie transakcji, liczbie akcji znajdujących się w wolnym obrocie (free float), wypłacanej dywidendzie czy emisji prawa poboru, a także strukturze akcjonariatu.

- Algorytmiczny system oceny cech ilościowych i jakościowych emitenta instrumentów rynku kapitałowego to alternatywna metoda ratingowa, która może poprawić wiarygodność firm na rynku papierów wartościowych oraz ułatwić dostęp do niego małym i średnim przedsiębiorstwom. Model, który udało się stworzyć podczas pracy nad raportem, umożliwia skuteczne przewidywanie przyszłego zachowania kursów akcji i stopy zwrotu, zaś korzystanie z łatwo dostępnych danych – np. z Facebooka – pozwala również oceniać podmioty nienotowane na giełdzie. To ważne zwłaszcza w kontekście rozwoju polskiego rynku kapitałowego – mówi Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Kluczowymi zmiennymi dotyczącymi aktywności na stronach Facebook spółki i powiązanych z nią marek, które okazały się niezbędne do przewidzenia wyników giełdowych spółki, są: ogólne natężenie aktywności (wskaźnik INI – ogólnie i w przeliczeniu na post), łączna liczba polubień i reakcji „wow”, liczba postów opublikowanych przez autora strony, szczególnie typu: status, zdjęcie, wideo oraz zmiana liczby fanów w czasie.

Aby sprawdzić uniwersalność modelu, użyto go do zbadania podmiotów obecnych na giełdzie austriackiej, uznawanej przez większość inwestorów międzynarodowych za rynek rozwinięty. Ostateczny model predykcyjny dotyczący zwrotu z inwestycji osiągnął trafność przewidywania na zbiorze testowym (out-of-bag accuracy) równą 75,7 proc. w porównaniu do 83,3 proc. w przypadku modelu zbudowanego na danych polskich, który jednak wykorzystywał więcej predyktorów (50 zamiast 15).

Niespodzianką jest fakt, że najczęstszy w przypadku klasyfikacji na spółkach polskich typ błędu przewidywania, polegający na uznaniu spółki z kategorii A lub C za reprezentanta kategorii skrajnej (odpowiednio A+ lub C-), występował w przypadku ratingu spółek austriackich dużo rzadziej. W efekcie dla każdej „rzeczywistej” klasy najczęściej przypisywana jej reprezentantom ocena „przewidywana” jest zgodna z ich rzeczywistą kategoryzacją.

- Zastosowanie modelu do giełdy austriackiej potwierdziło jego jakość i skuteczność.
W przypadku przypisywania spółek do poszczególnych kategorii w ramach ratingu, mimo nieco gorszych parametrów modelu predykcyjnego, sam rating przy podziale na 5 klas osiąga 60,2 proc. trafności (rating spółek polskich: 64,3 proc.), zaś rating  w uproszczonym podziale na 3 klasy: 77,3 proc. trafności (dla Polski: 84,7 proc.). Są to wysokie wyniki, zważywszy na fakt, że do celów przewidywania posłużono się wyłącznie informacjami o aktywności na portalu Facebook, bez sięgania po jakiekolwiek informacje na temat osiąganych wyników finansowych. Możemy zatem powiedzieć, że zbudowaliśmy skuteczny prototyp ratingu atrakcyjności inwestycyjnej, przypisujący emitentom z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, wyłącznie na podstawie danych o aktywnościach na stronach portali społecznościowych tych spółek, oceny silnie korespondujące z ich wynikami finansowymi. Wierzymy, że skonstruowany w podobny sposób rating może być stosowany również dla spółek spoza parkietu – podsumowuje Dominik Batorski, członek zarządu Sotrender i analityk danych w ICM UW oraz współautor raportu.

MZ

Źródło:
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki