REKLAMA

Skonsolidowany zysk netto PGNiG w II kw. 2022 wyniósł 0,75 mld zł, zgodnie z szacunkami

2022-08-18 06:46, akt.2022-08-18 09:01
publikacja
2022-08-18 06:46
aktualizacja
2022-08-18 09:01
Skonsolidowany zysk netto PGNiG w II kw. 2022 wyniósł 0,75 mld zł, zgodnie z szacunkami
Skonsolidowany zysk netto PGNiG w II kw. 2022 wyniósł 0,75 mld zł, zgodnie z szacunkami
fot. Robson90 / / Shutterstock

Grupa kapitałowa PGNiG miała w drugim kwartale 2022 roku 31 mld zł przychodów, 5,47 mld zł EBITDA, 3,91 mld zł zysku operacyjnego oraz 0,75 mld zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami podanymi przez spółkę, z wyjątkiem przychodów wyższych od szacowanych o około 1 mld zł. Czwartkowe notowania akcje spółki rozpoczęły pod kreską.

W analogicznym okresie 2021 roku przychody grupy PGNiG wyniosły 7,27 mld zł, EBITDA 1,8 mld zł, zysk operacyjny 1 mld zł, a zysk netto sięgnął 687 mln zł.

Segment poszukiwania i wydobycia osiągnął w drugim kwartale 2022 roku 8,22 mld zł EBITDA. EBITDA segmentu obrotu i magazynowania była ujemna i wyniosła -3,4 mld zł. Segment dystrybucji przyniósł 399 mln zł wyniku EBITDA, a segment wytwarzania 232 mln zł EBITDY.

Koszty operacyjne w drugim kwartale 2022 roku wzrosły do 25,5 mld zł z 8,6 mld zł rok wcześniej.

W całym półroczu 2022 roku przychody grupy wyniosły 67,65 mld zł, EBITDA sięgnęła 15,1 mld zł, EBIT 11,9 mld zł, a zysk netto 4,84 mld zł. Koszty operacyjne wzrosły o 208 proc. proc. rok do roku – do 66,5 mld zł.

"Rekordowe notowania węglowodorów wspierały rezultaty z działalności wydobywczej w kraju i za granicą, gdzie grupa zanotowała znaczący wzrost wolumenów produkcji ropy i gazu. Jednocześnie wysokie ceny paliw mocno odbiły się na wynikach segmentu sprzedaży" - napisano w komunikacie prasowym PGNiG.

"Dzięki dywersyfikacji działalności i źródeł przychodów, grupa kapitałowa PGNiG jest w stanie wypracować solidne wyniki finansowe mimo bezprecedensowej sytuacji na rynku gazu ziemnego w Europie. Głównym motorem wzrostu jest nasza działalność wydobywcza, co wynika nie tylko z rekordowych cen surowców, ale także zdecydowanego zwiększenia produkcji gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym" - powiedziała prezes spółki Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

Wysokie ceny węglowodorów i wzrost wydobycia spowodowały, że segment poszukiwanie i wydobycie wypracował aż 89 proc. dodatniego wyniku EBITDA grupy w pierwszym półroczu 2022 roku. W takim ujęciu segmenty dystrybucja i wytwarzanie odpowiadały za, odpowiednio za 7 i 4 proc. wyniku. Wkład segmentu obrót i magazynowanie był ujemny obniżając EBITDA Grupy PGNiG o 3,6 mld zł.

Rok wcześniej, po sześciu miesiącach 2021 roku, udział poszczególnych segmentów w EBITDA Grupy wynosił: poszukiwanie i wydobycie 53 proc., dystrybucja 30 proc., wytwarzanie 12 proc., obrót i magazynowanie 5 proc.

Wydatki inwestycyjne grupy PGNiG w pierwszym półroczu wyniosły 4,08 mld zł, w tym w segmencie dystrybucji 1,53 mld zł, poszukiwania i wydobycia 1,05 mld zł, wytwarzania 1,02 mld zł, a w segmencie obrotu i magazynowania 0,48 mld zł.

"W 2022 r. GK PGNiG zamierza utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na działalność inwestycyjną, w tym głównie narealizację projektów w zakresie utrzymania zdolności wydobywczych, działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz budowy sektora elektroenergetycznego" - napisano w raporcie półrocznym spółki.

Poszukiwanie i wydobycie

W I półroczu 2022 roku przychody segmentu wyniosły 17,63 mld zł i były pięciokrotnie wyższe rdr. Wynik EBITDA sięgnął 16,67 mld zł i był sześciokrotnie wyższy niż przed rokiem.

O poprawie wyników zdecydowały dwa czynniki – wzrost wydobycia własnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i wysokie notowania węglowodorów.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku GK PGNiG wyprodukowała 3,48 mld m sześc. gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy), wobec 2,34 mld rok wcześniej, co oznacza wzrost o prawie 50 proc. rok do roku.

Wydobycie własne gazu przez GK PGNiG w Norwegii zwiększyło się z 0,39 mld do 1,54 mld m sześc. Wydobycie ropy wzrosło o prawie 21 proc., z 608 tys. do prawie 739 tys. ton, z czego na złoża norweskie przypadło 429,6 tys. ton wobec 283 tys. ton w I półroczu 2021 roku.

Drugim czynnikiem wpływającym na wyniki segmentu poszukiwanie i wydobycie były ceny węglowodorów. Średnia arytmetyczna notowań gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii wyniosła w I półroczu 2022 r. 472 zł za MWh, a więc o 333 proc. więcej niż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku. Średnia notowań ropy Brent w tym okresie sięgnęła 453 zł za baryłkę wobec 244 zł rok wcześnie (wzrost o 86 proc.).

Obrót i magazynowanie

Przychody segmentu ze sprzedaży wyniosły w I półroczu 2022 r. 72,57 mld zł i były o 273 proc. wyższe niż przed rokiem. Wynik EBITDA był ujemny i wyniósł -3,61 mld zł wobec 0,27 mld zł na plus w analogicznym okresie 2021 roku.

Strata operacyjna segmentu w I półroczu tego roku była wynikiem przede wszystkim wysokich kosztów pozyskania i obrotu surowcami.

Łączny wolumen sprzedaży gazu poza GK PGNiG wyniósł 18,6 mld m sześc., a więc był o 2 proc. wyższy niż przez pierwsze sześć miesięcy 2021 roku. Jeżeli jednak pominąć jednorazową transakcję sprzedaży 0,9 mld m sześc. gazu na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która została zrealizowana w marcu 2022 r., wolumen sprzedaży paliwa gazowego przez GK PGNiG zmniejszył się rok do roku o prawie 3 proc. Spadek dotyczył przede wszystkim rynku krajowego, na którym GK PGNiG sprzedała 14,14 mld m sześc., o 7 proc. mniej niż przed rokiem.

Zmniejszenie sprzedaży to przede wszystkim skutek niższego zapotrzebowania na gaz do celów grzewczych oraz redukcji popytu w odpowiedzi na wysokie ceny paliwa gazowego na rynku. W segmencie największych odbiorców gazu GK PGNiG spadek sprzedaży był największy i wyniósł 19 proc. rok do roku, do 3,33 mld zł (z pominięciem sprzedaży gazu do RARS).

W I półroczu 2022 r. zasadniczej zmianie uległa struktura pozyskania gazu przez GK PGNiG z zagranicy. Udział importu gazu z kierunku wschodniego spadł do 37 proc. względem 58 proc. rok wcześniej; udział importu LNG wzrósł do 34 proc. wobec 25 proc. w tym samym okresie 2021 r.

Udział dostaw z kierunku zachodniego i południowego wzrósł do 29 proc., podczas gdy rok wcześniej wynosił 17 proc.

Zmiany w strukturze kierunków pozyskania gazu z zagranicy spowodowane były przede wszystkim zaprzestaniem przez Gazprom realizacji dostaw w ramach kontraktu jamalskiego, co nastąpiło 27 kwietnia, oraz decyzją o intensyfikacji dostaw skroplonego gazu ziemnego, którą PGNiG podjęło w związku z napiętą sytuacją na europejskim rynku gazu spowodowaną rosyjską agresją na Ukrainę.

Dynamiczny wzrost importu LNG był możliwy m.in. dzięki zwiększeniu dostępnych mocy regazyfikacyjnych terminalu LNG w Świnoujściu oraz rezerwacji przez PGNiG mocy regazyfikacyjnych w terminalu w Kłajpedzie na Litwie, gdzie w I półroczu 2022 r. PGNiG odebrało 3 dostawy skroplonego gazu ziemnego.

Dystrybucja

Przychody w segmencie dystrybucji wyniosły 2,9 mld zł. Wynik EBITDA spadł o 10 proc. do 1,4 mld zł, wobec 1,55 mld zł rok wcześniej.

Wolumen dystrybuowanego gazu w I półroczu 2022 r. wyniósł 6,53 mld m sześc. i był niższy o 11 proc. rok do roku, czego przyczyną był m.in. spadek zapotrzebowania na gaz do celów grzewczych. Średnia temperatura powietrza w I półroczu 2022 r. wyniosła 8 st. Celsjusza, a więc była o 1,3 st. wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Wytwarzanie

W pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. przychody segmentu wytwarzanie ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej wyniosły 3,67 mld zł i były wyższe niż przed rokiem o 118 proc. Wynik EBITDA wzrósł o 10 proc. rok do roku i wyniósł 0,7 mld zł.

Źródłem poprawy wyników była przede wszystkim sprzedaż energii elektrycznej, której wolumen produkcji wzrósł o 50 proc. do 2,76 TWh, podczas gdy rok wcześniej wyniósł 1,83 TWh. Jednocześnie wzrosły ceny hurtowe energii, które w I półroczu tego roku wyniosły średnio 364 zł za MWh wobec 235 zł za MWh w tym samym okresie 2021 roku.

Wolumen produkcji ciepła wyniósł 23,92 petadżuli i był na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego, jednak w efekcie zatwierdzenia wyższych taryf grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła o 27 procent rok do roku. (PAP Biznes)

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Wybierz BMW Serii 5 w leasingu 106%

Wybierz BMW Serii 5 w leasingu 106%

Komentarze (1)

dodaj komentarz
andregru
A jak ma być inaczej . Właśnie dostałem informację o nowej taryfie " średni wzrost ceny gazy 83%"

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki