REKLAMA

SUWARY: Otrzymanie dwustronnie podpisanej umowy

2021-06-14 11:53
publikacja
2021-06-14 11:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-14
Skrócona nazwa emitenta
SUWARY
Temat
Otrzymanie dwustronnie podpisanej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 10_2021 z dnia 07.05.2021 r. Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 14.06.2021 otrzymał dwustronnie podpisaną umowę zawartą pomiędzy SUWARY SA ( Sprzedający ) i BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BORYSZEW ERG W SOCHACZEWIE z siedzibą w Sochaczewie ( Kupujący ). Umowa określa zasady współpracy pomiędzy stronami, polegającą na wytwarzaniu i dostarczaniu przez SUWARY SA – Zakład Pabianice kanistrów o pojemności 5L i butelek o pojemności 1L . Umowa zawarta jest na okres 5 lat. Umowa została przesłana drugiej stronie w celu podpisania. Zgodnie z szacunkowymi wielkościami ustalonymi przez strony, łączna wartość 5 letniej sprzedaży osiągnie wielkość 12,5 mln PLN. Umowa zawiera kary umowne:
1) w przypadku opóźnienia w dostawie TOWARU względem terminu określonego w zamówieniu - w stawce 0,35% wartości netto zamówienia dotkniętego w/w opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jak 50% tej wartości;
2) w przypadku opóźnienia w wymianie wadliwego TOWARU na TOWAR wolny od wad - w stawce 0,35% wartości netto TOWARU dotkniętego wadą za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jak 50% tej wartości.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-14 Walter Tymon Kuskowski Prezes Zarzadu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki