11,5000 zł
-0,86% -0,1000 zł
Suwary SA (SUW)

Drugie zawiadomienie w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-03
Skrócona nazwa emitenta
SUWARY
Temat
Drugie zawiadomienie w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000200472, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 18 listopada 2019r. informuje o zamiarze połączenia się z SUWARY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, adres: ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363298 na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych (zwany dalej KSH)

Jednocześnie, zgodnie z art. 500 § 3 kodeksu spółek handlowych, Zarząd SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach wraz SUWARY DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonał wspólnego ogłoszenia planu połączenia w w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 201/2019 (5840) poz 53185 z dnia 16 października 2019r. oraz, że od dnia 18 listopada 2019r. w siedzibie Spółki w ul. Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice zostały wyłożone do wglądu Wspólników łączących się spółek:
1. plan połączenia z załącznikami, tj.:
a) ustalenie wartości majątku Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszeniu planu połączenia tj na dzień 1 sierpnia 2019r.
b) oświadczenie, iż Spółka nie załączyła oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2019r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny ze względu na publikację raportu półrocznego ze względu na treść art. 499 § 4 k.s.h. tj. Spółka sporządza zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.
c) projekty uchwał o połączeniu Spółek.

2. oświadczenie sporządzone przez Suwary Development Spółka z o.o. dla celów połączenia na dzień 1 września 2019r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
3. projekty uchwał o połączeniu Spółek Suwary S.A. w Pabianicach i Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Jednocześnie zawiadamiamy, iż raportem bieżącym nr 21/2019 z dnia 18 listopada 2019r. Spółka zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie którego przedmiotem będzie połączenie Spółki z Suwary Development Spółka z o.o. na dzień 19 grudnia 2019r. godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Pabianicach ul. Piotra Skargi 45/47.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-03 Walter Tymon Kuskowski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.