REKLAMA

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie dystrybucji gier Bartender VR Simulator oraz Horror Bar

2022-03-10 13:56
publikacja
2022-03-10 13:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-03-10
Skrócona nazwa emitenta
SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.
Temat
Zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie dystrybucji gier Bartender VR Simulator oraz Horror Bar
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd VR Factory Games S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio Surfland Systemy Komputerowe SA z siedzibą we Wrocławiu; dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę, na podstawie której zlecił kontrahentowi realizację działań mających na celu doprowadzenie do dystrybucji gier Bartender VR Simulator oraz Horror Bar na platformie softwarowo-sprzętowej Oculus Quest (dalej: Platforma).

W terminie do 31 maja 2022 r. kontrahent zobowiązany jest doprowadzić do negocjacji (z udziałem Spółki) z podmiotem prowadzącym Platformę dotyczących dystrybucji tych gier na Platformie. W zamian za doprowadzenie do dystrybucji tych gier na Platformie, Spółka zapłaci kontrahentowi wynagrodzenie ustalone na zasadach rynkowych, liczone procentowo od uzyskanych przez Spółkę płatności ze sprzedaży tych gier na Platformie. Ponadto, w przypadku otrzymania od podmiotu prowadzącego Platformę dofinansowania na produkcję lub port którejkolwiek z tych gier, Spółka zobowiązana będzie zapłacić kontrahentowi dodatkowe wynagrodzenie liczone procentowo od faktycznie otrzymanego dofinansowania.

Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym Spółka może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, w którym kontrahent nie doprowadzi do rozpoczęcia negocjacji z podmiotem prowadzącym Platformę w terminie do dnia 31 maja 2022 r.

Zarząd wskazuje, iż dystrybucja wskazanych gier na Platformie może w zasadniczym stopniu przełożyć się na wyniki sprzedażowe tych gier, gdyż obecnie jest to kluczowa platforma sprzedaży gier VR. Ponadto Zarząd informuje, iż obecnie Bartender VR Simulator dystrybuowana jest poprzez platformy Oculus Store Rift, PlayStation VR, Steam, VIVE Port oraz Pico VR, natomiast Horror Bar dystrybuowana jest poprzez platformy Oculus Store Rift, Steam, VIVE Port oraz Pico VR, a także jest w trakcie procesu certyfikacji na platformę PlayStation VR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-10 Sławomir Matul Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki