0,1020 zł
6,25% 0,0060 zł
Stoppoint S.A. (STO)

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STOPPOINT S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-26
Skrócona nazwa emitenta
STOPPOINT S.A.
Temat
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STOPPOINT S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 września 2019 roku powziął w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512) informację o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie otrzymanego zawiadomienia sporządzonego w dniu 25 września 2019 roku, o następującej treści:

„Ja, niżej podpisany Grzegorz Siwiński występując w imieniu B2B ONLINE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), jako Prezes Zarządu i większościowy udziałowiec, spółki będącej akcjonariuszem STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460219 (dalej "Emitent"), w ramach wykonywania obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2018 poz. 512), zawiadamiam o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez akcjonariusza, spółkę B2B ONLINE sp. z o.o., a tym samym przeze mnie jako większościowego akcjonariusza ww. spółki.
Datą zdarzenia powodującą zmianę udziału w głosach Emitenta było zawarcie przez Spółkę w dniu 24 września 2019 roku umowy nabycia łącznie 290 563 630 sztuk akcji Emitenta.
Przed zmianą udziału Spółka posiadała łącznie 2 000 000‬ sztuk akcji Emitenta reprezentujących 0,60% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta stanowiących 0,60% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.‬‬
Jednocześnie działając w imieniu własnym informuję, że przed zawarciem powyższej transakcji nabycia akcji Emitenta przez Spółkę nie posiadałem samodzielnie akcji STOPPOINT S.A., natomiast spółka ode mnie zależna, tj. I-dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki posiadała łącznie 6 325 000 akcji Emitenta reprezentujących 1,90% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 6 325 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta stanowiących 1,90% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
W związku z powyższym, ja wraz z podmiotami zależnymi posiadałem łącznie 8 325 000 akcji Emitenta reprezentujących 2,50% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 8 325 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta stanowiących 2,50% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
W wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji Emitenta z dnia 24 września 2019 roku Spółka posiada obecnie łącznie 292 563 630 akcji Emitenta reprezentujących 87,91% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 292 563 630 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta stanowiących 87,91% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Jednocześnie informuję, że na dzień zawarcia powyższej transakcji w dalszym ciągu nie posiadam samodzielnie żadnych akcji STOPPOINT S.A., natomiast spółka ode mnie zależna, tj. I-dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki posiada 6 325 000 akcji Emitenta reprezentujących 1,90% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 6 325 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta stanowiących 1,90% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
W związku z powyższym, ja wraz z podmiotami zależnymi, tj. B2B ONLINE sp. z o.o. oraz I-dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki posiadam obecnie łącznie 298 888 630‬ akcji Emitenta reprezentujących 89,81% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 298 888 630‬ głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta stanowiących 89,81% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Jednocześnie informuje, że inne podmioty zależne od Spółki nie posiadają akcji Emitenta ani nie doszło do zawarcia żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, oraz że Spółce nie przysługuje dodatkowe prawo głosu z akcji zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy o ofercie.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-26 Paweł Wieliczko Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3/19 z dnia 24 czerwca 2019 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.

  • Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.