REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

SOFTBLUE S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy

2022-05-19 21:55
publikacja
2022-05-19 21:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-19
Skrócona nazwa emitenta
SOFTBLUE S.A.
Temat
Informacja o zawarciu istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Softblue S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19 maja 2022 roku zawarł przedwstępną umowę sprzedaży („Umowa przedwstępna”) wszystkich posiadanych przez Emitenta, tj. 300 udziałów („Udziały”) w spółce zależnej Milisystem Sp. z o.o. („Milisystem”) na rzecz Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu („Kupujący”).

Na mocy zawartej Umowy przedwstępnej, zawarcie umowy sprzedaży Udziałów Milisystem nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. pod warunkiem nieskorzystania z przysługującego wspólnikowi Milisystem - Marcinowi Karczewskiemu prawa pierwszeństwa.

Cena sprzedaży Udziałów wynosi 1.310.332,94 zł (jeden milion trzysta dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 94/100) i zostanie zapłacona Emitentowi w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Emitent zawrze z Milisystem porozumienie skracające termin zwrotu wszystkich udzielonych wcześniej przez Emitenta pożyczek do dnia 30 czerwca 2022 r. wraz z odsetkami. Kupujący w umowie przedwstępnej dokonał poręczenia zwrotu przedmiotowych pożyczek wraz z odsetkami na rzecz Emitenta. Ponadto Kupujący zobowiązał się spowodować, aby najpóźniej do dnia 31 maja 2022 r. poręczenie zostało również udzielone przez spółkę Ragnar Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na takich samych zasadach jak poręczenie udzielone przez Kupującego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-19 MICHAŁ KIERUL PREZES ZARZĄDU MICHAŁ KIERUL
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki