REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2022-05-28 19:54
publikacja
2022-05-28 19:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022-07-01_Ogloszenie_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-07-01_Projekty_uchwal_na_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_wykonywania_glosu_na_WZA_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-28
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, ul. Relaksowa 45, 02-796 Warszawa, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 1 lipca 2022 roku na godzinę 11.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Ziemiańczyka w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 10/2, 00-653 Warszawa, następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.skyline.com.pl.
Załączniki
Plik Opis
2022-07-01_Ogloszenie WZA.pdf2022-07-01_Ogloszenie WZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
2022-07-01_Projekty uchwał na WZA.pdf2022-07-01_Projekty uchwał na WZA.pdf Projekty uchwał na NWZA
Formularz do wykonywania glosu na WZA przez pelnomocnika.pdfFormularz do wykonywania glosu na WZA przez pelnomocnika.pdf Formularz do wykonywania głosu na NWZA przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-28 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2022-05-28 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki