REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji w Spółce publicznej.

2020-10-05 16:35
publikacja
2020-10-05 16:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-05
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji w Spółce publicznej.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje, iż dnia 5 października 2020 r. otrzymał od OPS Invest S.A. zawiadomienie, iż w wyniku :
- zbycia 5.884.500 szt. akcji serii G spółki Skyline Investment S.A. w transakcji poza systemem obrotu w dniu 24.09.20 20roku, nastąpiła zmiana w dotychczas posiadanym udziale w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.
Przed transakcją zbycia 5.884.500 szt. akcji Spółka posiadała 6.758.667 szt. akcji spółki Skyline Investment S.A., które stanowiły ok. 28,98 % udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 6.758.667 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowiło 28,98 % głosów na walnym zgromadzeniu.
Obecnie, OPS Invest S.A. posiada łącznie 874.167 szt. akcji serii G Skyline Investment S.A., które stanowią ok. 3,75 % udział w kapitale zakładowym i dają prawo do 874.167 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi ok. 3,75 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust 4 pkt 5 i 6 OPS Invest S.A. oświadczyła, że nie posiada poza Skyline Investment SA podmiotów zależnych oraz nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.
OPS Invest S.A oświadczyła, że okoliczności, o których mowa w art.69 ust 4 pkt 7 i 8 ustawy o ofercie nie dotyczą Spółki.
Ogólna liczba akcji Spółki jak i ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 23 321 000.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-05 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2020-10-05 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
2020-10-05 Leszek Szwedo Wiceprezes Zarządu Leszek Szwedo
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki