REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A. za III kwartał 2020 roku.

2020-11-25 18:12
publikacja
2020-11-25 18:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-25
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A. za III kwartał 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. informuje, że dokonuje w dniu 25.11.2020r. korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za III kwartał 2020r., opublikowanego w dniu 24.11.2020r.

W stosunku do danych podanych w dniu 24.11.202 r., dokonano korekt, które spowodowały zmianę w pozycjach: środki pieniężne netto z działalności operacyjnej , środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, środki pieniężne netto z działalności finansowej oraz przepływy pieniężne netto, razem.
Korekta spowodowana została błędem w formułach wyliczających przepływy pieniężne i tym samym błędnym przeniesieniem do cash flow jednostkowego.

W związku z dokonaną korektą Spółka niezwłocznie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investments S.A. za III kwartał 2020 r. skorygowane w zakresie, o którym mowa powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-25 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2020-11-25 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki