SKOK-i rozpoczęły współpracę z Krajowym Rejestrem Długów

9 maja została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową a Krajowym Rejestrem Długów. Tym samym zakończył się I etap budowy systemu obiegu informacji pomiędzy instytucjami finansowymi a przedsiębiorstwami z innych gałęzi gospodarki wynikający z ducha postanowień Nowej Umowy Kapitałowej Bazylea II, nakazujących m.in. uszczelnienie systemu kredytowego i zmniejszanie liczby tzw. złych kredytów.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe są ostatnią grupą instytucji finansowych udzielających kredytów, które rozpoczęły współpracę z Krajowym Rejestrem Długów. Tym samym powstał jeden obieg informacji pomiędzy bankami komercyjnymi, bankami spółdzielczymi, firmami leasingowymi i faktoringowymi oraz SKOK-ami, który spowoduje uszczelnienie systemu kredytowego w Polsce. Osoby lub przedsiębiorstwa, które dotychczas nie spłacały pożyczek zaciągniętych w jednej z tych grup będą łatwiej identyfikowalne w drugiej. Ma to związek z wdrażaniem w polskich instytucjach finansowych Nowej Umowy Kapitałowej Bazylea II, która nakazuje ograniczenie liczby zagrożonych kredytów. Jednocześnie instytucje finansowe tym samym zostały wpięte w szerszy obieg informacji gospodarczej pomiędzy sektorem finansowym, a pozostałymi branżami.
Krajowa SKOK zdecydowała się na współpracę z Krajowym Rejestrem Długów, zarówno z powodu jeszcze większej dbałości o bezpieczeństwo wkładów swoich członków, jak i planami ekspansji SKOK-ów, które dzisiaj dysponują siecią 1601 placówek w 558 miejscowościach w Polsce.
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe istnieją od 1992 roku. Stały się już trwałym elementem polskiego rynku finansowego. Z roku na rok rozwijają się w coraz szybszym tempie i stanowią bardzo silną instytucję finansową w Polsce. Dzięki działalności kas ponad 1,5 mln gospodarstw domowych, czyli blisko 6 mln Polaków, może korzystać z tanich i przyjaznych usług.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe oferują swoim członkom szeroką gamę usług finansowych. Krajowa SKOK jest członkiem Światowej Rady Związków Kredytowych – World Council of Credit Unison, Inc. z siedzibą w Madison w USA, organizacji centralnej, skupiającej Unie Kredytowe z 91 krajów świata. To międzynarodowy związek unii kredytowych. Działa od 1971 roku, aktywa unii kredytowych na świecie wynoszą 894 miliardów 454 milionów dolarów. Należy do nich 157 milionów członków, zrzeszonych w 42 705 Kas.

Unie kredytowe funkcjonujące w naszym kraju pod nazwą Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych są instytucjami samopomocy finansowej stawiającymi sobie za cel działanie dla dobra i poprawy sytuacji materialnej, warunków i szans życiowych swoich członków i ich rodzin.
− Zdecydowaliśmy się na podpisanie umowy z Krajowym Rejestrem Długów, bo dążymy do maksymalnego zminimalizowania ryzyka związanego z tak zwanymi złymi kredytami. Współpraca z KRD umożliwia w większym stopniu weryfikację zdolności płatniczej naszych potencjalnych klientów – mówi Lech Lamenta, wiceprezes Zarządu Kasy Krajowej SKOK.

− Umowę z nami podpisały już wszystkie zakłady gazownicze w Polsce, większość zakładów energetycznych, ok. 850 spółdzielni mieszkaniowych, operatorzy telefoniczni. Dla instytucji udzielających kredytów informacja o dłużnikach tej grupy usługodawców jest bardzo cenna, bo sygnalizuje, że mają oni już problem z wypłacalnością. To pozwala właściwie ocenić ryzyko udzielenia takiej osobie kredytu − mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów.

Krajowy Rejestr Długów jest pierwszą i największą w Polsce bazą danych o dłużnikach, działającą w oparciu o ustawę sejmową. Dysponuje informacjami o 183 tysiącach dłużników, z czego 68,3% to firmy, a 31,7% to konsumenci. Zasób tych informacji stale się powiększa, w ciągu 2006 roku wzrósł on o 109%. Z danych zebranych od przedsiębiorstw korzystających z usług KRD wynika, że aż 58% dłużników reguluje swoje należności z obawy przed umieszczeniem w rejestrze. Dzięki współpracy z KRD wierzycielom udało się odzyskać już 555 mln złotych.

Krajowy Rejestr Długów / www.prnews.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne