REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: Informacja nt. treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r.

2020-08-31 18:02
publikacja
2020-08-31 18:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_rb_29_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-31
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Informacja nt. treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. (Sfinks, Spółka) z siedzibą w Piasecznie podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 r. w Warszawie przy ul. Puławskiej 361 (ZWZ) wraz z informacją nt. liczby oddanych głosów przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

W trakcie obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.
Dodatkowo Spółka informuje, że: roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska SA, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 9-10 przyjętego porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 29.07.2020 r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, będące przedmiotem przyjęcia w ramach punktu 8 porządku obrad ZWZ oraz Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki będąca przedmiotem przyjęcia w ramach punktu 15 ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 04.08.2020 r. łącznie z projektami uchwał na ZWZ.

Załączniki
Plik Opis
Załącznik do rb 29_2020.pdfZałącznik do rb 29_2020.pdf Treść uchwał ZWZ 31 08 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-31 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2020-08-31 Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki