SERINUS ENERGY PLC.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc

2019-06-04 17:59
publikacja
2019-06-04 17:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
23_2019_zalacznik_-_attachment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-04
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 4 czerwca 2019 roku od Pala Assets Holdings Limited („Pala”) datowanego na ten sam dzień zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie to (w języku angielskim i polskim) stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

W zawiadomieniu Pala informuje o zmniejszeniu swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc poniżej 5% ogólnej liczby głosów, bez zmiany liczby akcji Spółki posiadanych przez Pala.
Załączniki
Plik Opis
23 2019_załącznik - attachment.pdf23 2019_załącznik - attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 23/2019Date: 2019-06-04Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Notification of decrease of the share in the total vote in
Serinus Energy plc


Legal basis: : Article 70.1 of the Act on Offering – acquisition or
disposal of a significant block of shares


Content:The Management of SERINUS ENERGY plc ("Company")
hereby informs that on 4 June 2019 the Company received from Pala Assets
Holdings Limited (“Pala”) the notification, dated 4 June 2019, and
provided under Article 69 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering,
Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to
Organized Trading and Public Companies. The notification (in Polish and
English) is attached to this current report.


The notification informs that Pala has decreased its stake in the total
vote in Serinus Energy plc to less than 5% of the total vote while the
number of the Company’s shares held by Pala has remained unchanged.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-04 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki