REKLAMA

SERINUS ENERGY PLC.: Transakcja nabycia akcji własnych

2022-10-27 08:00
publikacja
2022-10-27 08:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
36_2022_zalacznik_-_attachment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-27
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Transakcja nabycia akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”, „Serinus”) zawiadamia, że w dniu 26 października 2022 r. Spółka dokonała nabycia, zgodnie z upoważnieniem udzielonym jej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w 2022 roku (raport bieżący nr 17/2022), łącznie 95.000 akcji zwykłych Serinus bez wartości nominalnej, za średnią cenę wynoszącą 11,50 pensa za akcję.


Po nabyciu powyższych akcji Spółka posiada 2.964.986 akcji własnych oraz ma wyemitowanych 111.101.087 akcji zwykłych (z wyłączeniem akcji własnych).


Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
Plik Opis
36 2022_załącznik - attachment.pdf36 2022_załącznik - attachment.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 36/2022Date: 2022-10-27Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Transaction in Own Shares

Legal basis: Other regulations

Content:


The Management of SERINUS ENERGY plc (“Serinus” or the “Company”)
announces that on 26 October 2022 it has purchased, in accordance with
the authority granted by shareholders at the 2022 Annual General Meeting
(WSE current report No. 17/2022), a total of 95,000 of its ordinary
shares of nil par value at an average price paid per share of 11.50
pence per share.

Following the purchase of these shares, the Company holds 2,964,986 of
its ordinary shares in treasury and has 111,101,087 ordinary shares in
issue (excluding treasury shares).

The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-27 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) Jeffrey Auld
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki