REKLAMA

SELVITA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.

2020-08-31 19:58
publikacja
2020-08-31 19:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZWZ_Selvita_SA_protokol_not._31.08.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-31
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent"), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 31 sierpnia 2020 r. ("ZWZ") wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów, nie było uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad ZWZ.
Załączniki
Plik Opis
ZWZ Selvita SA_protokół not._31.08.2020.pdfZWZ Selvita SA_protokół not._31.08.2020.pdf Uchwały podjęte przez ZWZ Selvita SA_31.08.2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-31 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2020-08-31 Dawid Radziszewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki