REKLAMA
WEBINAR

Raen S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2023-05-29 15:24
publikacja
2023-05-29 15:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_art_69_Adam_Guz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-29
Skrócona nazwa emitenta
Raen S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), informuje, że w dniu 29 maja 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Adama Guza o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce, sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Akcje będące przedmiotem zawiadomienia objęte są umową lock-up w okresie 2 lat od dnia ich objęcia tj. od dnia 19 kwietnia 2023 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku dotyczącym zakończenia subskrypcji akcji serii E Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_art_69_Adam_Guz.pdfZawiadomienie_art_69_Adam_Guz.pdf Zawiadomienie Adam Guz

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-29 Adam Guz Prezes Zarządu Adam Guz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki