REKLAMA

ROPCZYCE: Znaczne pakiety akcji – zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki

2018-11-27 11:07
publikacja
2018-11-27 11:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_5418.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2018
Data sporządzenia: 2018-11-27
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Znaczne pakiety akcji – zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 27.11.2018 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5) – 6) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące przekroczenia progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz przekroczenia, przy uwzględnieniu głosów z akcji własnych posiadanych przez Spółkę i uwzględnionych w trybie art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy, progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Ww. zmiany w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiły w wyniku zawarcia w dniu 26.11.2018 r. pisemnego porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, łącznie przez następujących jej akcjonariuszy: Pana Józefa Siwca, Pana Mariana Darłaka, Pana Roberta Duszkiewicza, Pana Roberta Siwca, Pana Leszka Piczaka, Pana Romana Wenca, Pana Krzysztofa Miąso oraz Pana Zbigniewa Czapka.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zalacznik_do_RB_5418.pdfZalacznik_do_RB_5418.pdf Zawiadomienie dot. zawarcia porozumienia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-27 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu
2018-11-27 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki