REKLAMA

ROPCZYCE: Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych

2022-04-12 15:14
publikacja
2022-04-12 15:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Pismo_KNF_12.04.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-12
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu zawiadomienie Spółki sporządzone w trybie art. 69 ust.2 pkt 1a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) w związku z posiadaniem akcji własnych Spółki i nieodpłatnym zbyciem części tych akcji w dniu 12 kwietnia 2022 r. w ramach realizacji trzeciej transzy Programu Motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2021 r. - dotyczące zmiany udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu
Załączniki
Plik Opis
Pismo_KNF_12.04.2022.pdfPismo_KNF_12.04.2022.pdf Załącznik do RB 16/2022 - Zawiadomienie Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-12 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2022-04-12 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki