REKLAMA

RAWLPLUG: Uchwały Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 30.10.2020 r.

2020-10-30 14:42
publikacja
2020-10-30 14:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rawlplug_S.A._-_NWZ_2020.10.30_-_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-30
Skrócona nazwa emitenta
RAWLPLUG
Temat
Uchwały Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 30.10.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Rawlplug S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał wraz z wynikami głosowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 30 października 2020 r. we Wrocławiu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte i nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 – 9 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.
Załączniki
Plik Opis
Rawlplug S.A. - NWZ 2020.10.30 - uchwały.pdfRawlplug S.A. - NWZ 2020.10.30 - uchwały.pdf Uchwały NWZ Rawlplug S.A. z dnia 30.10.2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-30 Piotr Kopydłowski Członek Zarządu ds finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki