REKLAMA
WEBINAR

RANK PROGRESS S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki zwołane na dzień 20 czerwca 2023 r.

2023-05-31 12:08
publikacja
2023-05-31 12:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdania_z_dzialalnosci_RN_za_rok_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_zarzadu_i_RN_za_rok_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-31
Skrócona nazwa emitenta
RANK PROGRESS S.A.
Temat
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki zwołane na dzień 20 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2023 z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 czerwca 2023 r. informuje, iż w związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 maja 2023 r. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przekazuje w załączeniu ww. sprawozdania.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał znajdują się na stronie internetowej Spółki, a także w raporcie bieżącym nr 11/2023 z dnia 24 maja 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Sprawozdania z działalności RN za rok 2022.pdfSprawozdania z działalności RN za rok 2022.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarzadu i RN za rok 2022.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarzadu i RN za rok 2022.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rank Progress SA za rok 2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-31 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki