REKLAMA

RAFAKO: Wygaśnięcie porozumienia z instytucjami finansowymi.

2023-12-01 13:37
publikacja
2023-12-01 13:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 123 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-01
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Wygaśnięcie porozumienia z instytucjami finansowymi.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 108/2023 z dnia 3 listopada 2023 roku dotyczącego zawarcia porozumienia z instytucjami finansowymi w sprawie czasowego wstrzymania czynności egzekucyjnych wobec Spółki oraz E003B7 sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu - spółki, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym („Porozumienie”), niniejszym podaje do wiadomości, że z uwagi na wystąpienie jednej z okoliczności, które zgodnie z Porozumieniem powodują jego wygaśnięcie - brak zawarcia do dnia 30 listopada 2023 roku umowy sprzedaży akcji Emitenta pomiędzy PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji oraz PG Energy Capital Management („Inwestor”) w wykonaniu postanowień oferty złożonej przez Inwestora w dniu 24 lipca 2023 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym numer 79/2023 z dnia 25 lipca 2023 roku – Porozumienie wygasło z dniem 30 listopada 2023 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-01 Robert Kuraszkiewicz Prezes Zarządu
2023-12-01 Andrzej Marciniak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki