REKLAMA

QUERCUS TFI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.

2022-05-04 13:16
publikacja
2022-05-04 13:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-04
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Quercus TFI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A., które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2022 r.:

1. Pan Sebastian Buczek
Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 6 714 315
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6 714 315
Udział w liczbie głosów na WZ (%): 27,17
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 11,41

2. Pan Jakub Głowacki
Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 6 000 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6 000 000
Udział w liczbie głosów na WZ (%): 24,28
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 10,20

3. Jakub Głowacki spółka komandytowa
Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 3 479 430
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 3 479 430
Udział w liczbie głosów na WZ (%): 14,08
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 5,91

4. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 4 278 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 278 000
Udział w liczbie głosów na WZ (%): 17,31
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 7,27

5. Artur Paderewski
Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 2 085 362
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2 085 362
Udział w liczbie głosów na WZ (%): 8,44
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 3,54

6. Paweł Cichoń
Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 1 260 680
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 260 680
Udział w liczbie głosów na WZ (%): 5,10
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 2,14


Podstawa prawna:
- art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-04 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
2022-05-04 Paweł Pasternok Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki