REKLAMA

Protest listonoszy: walczą o wyższe płace zasadnicze

Weronika Szkwarek2017-03-16 07:20redaktor Bankier.pl
publikacja
2017-03-16 07:20

Zaledwie wczoraj Poczta Polska wydała komunikat o nowym systemie premiowania pracowników. Dzisiaj zatrudnieni w spółce rozpoczynają protesty w 20 miastach na terenie kraju. Czego oczekują? Podwyżki wynagrodzenia zasadniczego o 1000 złotych brutto, odtworzenia rezerwy chorobowo-urlopowej i reorganizacji rejonów.

W wyniku rozmów przeprowadzanych ze stroną związkową Poczta Polska postanowiła przyznać zatrudnionym premie kwartalne, które będą zależne od wyników ich pracy, wyników spółki oraz liczby przepracowanych dni w miesiącu. Takie założenia mijają się jednak z postulatami pracowników, którzy postanowili zorganizować się i wyjść dzisiaj na ulice. 

/ fot. Daniel Dmitriew / FORUM

Nowy regulamin premiowania w Poczcie Polskiej

Pod koniec lutego 2017 roku w Poczcie Polskiej zawiązał się Komitet Protestacyjno-Strajkowy, do którego należy większość związków zawodowych zrzeszonych w spółce. Po rozmowach ze stroną związkową pracodawca zaproponował pracownikom nowy Regulamin Premiowania, zgodnie z którym pracownicy okienek i listonosze będą mogli otrzymać około 800 złotych brutto w kwartale. 

Od czego będzie zależała wysokość premii? Pracownicy, jak dowiedziała się Redakcja Bankier.pl, na swoje skrzynki mailowe otrzymali następujące wytyczne w sprawie nowego regulaminu: 

"Jakie będą rodzaje premii?

Premia czasowo–jakościowa – przyznawana za jakość wykonywanych zadań, wynikających z zakresu czynności na danym stanowisku pracy.

Jakość realizacji zadań oceniana będzie przez bezpośredniego przełożonego. Premia będzie pomniejszana o 1/30 za każdy dzień kalendarzowy nieobecności wynikającej m.in. z tytułu: choroby, opieki z tytułu choroby, urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, rodzicielskiego, urlopu bezpłatnego i innych.

Premia zadaniowa – przyznawana będzie, gdy Pracownik zrealizuje swoje zadania premiowe za dany okres premiowy na poziomie co najmniej 100% oraz jednostka organizacyjna, w której zatrudniony jest pracownik, osiągnie również wynik na poziomie minimum 100%. Wynik jednostki organizacyjnej nie będzie brany pod uwagę w przypadku Pracowników Służb Handlowych.

Premia wynikowa – przyznawana będzie, kiedy Spółka osiągnie zakładany wynik w kwartale na poziomie 100% lub więcej, otrzymają ją Pracownicy, którzy zrealizowali swoje zadania premiowe na poziomie co najmniej 100% oraz ich jednostka, w tym okresie osiągnie również wynik na poziomie minimum 100%. Wynik jednostki organizacyjnej nie będzie brany pod uwagę w przypadku Pracowników Służb Handlowych.

Jaka będzie wysokość premii 2017 r.?

Pracownicy (z wyłączeniem Służb Handlowych):

 • premia czasowo-jakościowa (wypłacana miesięcznie) – 200 zł brutto,
 • premia zadaniowa (wypłacana miesięcznie) – 60 zł brutto,
 • premia wynikowa (wypłacana kwartalnie) – 58 zł brutto."

Powyższa informacja dotarła do pracowników Poczty Polskiej, w tej chwili trwają negocjacje pomiędzy spółką a stroną związkową w kwestii realizacji nowego regulaminu. Związkowcy zrzeszeni w Wolnym Związku Zawodowym Pracowników Poczty Polskiej podchodzą sceptycznie do zmian w obawie, że nowe zasady przyznawania premii będą tak skonstruowane, że otrzymanie jej nie będzie możliwe. Podobnie było z poprzednim regulaminem - przez rok żaden z pracowników Poczty Polskiej nie dostał premii. Dlaczego? 

- Tak był skonstruowany poprzedni regulamin premiowania. Warunkiem decydującym o uruchomieniu premii było osiągnięcie przez Spółkę wyniku finansowego brutto na poziomie co najmniej 90%. W poprzednim roku nie udało się spełnić tego wymogu, więc Pracownicy nie otrzymali premii (za wyjątkiem niektórych pracowników służb handlowych, którzy otrzymywali premię tylko za realizację zadań) - wyjaśnia biuro prasowe Poczty Polskiej. 

Strajk i walka o wyższe płace zasadnicze 

Dzisiaj w dwudziestu miastach Polski pocztowcy zapowiedzieli protesty. Na stronie wydarzenia listonosze zwracają się do pracowników w słowach: "Czy nie uważasz, że za swoją ciężką pracę powinieneś otrzymywać lepsze wynagrodzenie? Czy nie czujesz się czasami jak niewolnik? Nasza cierpliwość ma swoje granice, a z miesiąca na miesiąc jest tylko gorzej. Jak długo chcemy być tak traktowani? Czy powinniśmy na to pozwolić? Co mamy do stracenia?"

Listonosze będą protestować przed budynkami dyrekcji lub przed urzędami wojewódzkimi. Żądają następujących zmian:

 • podwyżki wynagrodzenia zasadniczego o 1000 zł brutto, pensji nie mniejszej niż 3200 zł brutto dla pracowników eksploatacji,
 •  odtworzenia rezerwy chorobowo-urlopowej,
 •   przywrócenia premii czasowej,
 •  reorganizacji i zmniejszenie rejonów.

W kwestii podniesienia zasadniczego wynagrodzenia Poczta Polska napisała: "Zarząd Poczty Polskiej pracuje także nad systemowym programem wzrostu wynagrodzeń, tak aby średnia płaca w PP zbliżyła się maksymalnie do średniej krajowej".

Komentarz Poczty Polskiej

W wybranych miastach odbyły się dziś pikiety z udziałem pracowników Poczty Polskiej oczekujących poprawy sytuacji w kwestii wynagrodzeń. W pikietach, które miały pokojowy charakter, wzięło udział od kilku osób (Chojnice) do około 100 osób jak w Poznaniu czy we Wrocławiu – w sumie było to kilkuset pracowników.

– Nie ma między nami różnicy zdań, że pensje w Poczcie muszą wzrosnąć, a zatrudnienie w wybranych rejonach powinno się zwiększyć. Dlatego pracujemy nad stabilizacją przychodów firmy. Skończyliśmy z polityką cięcia kosztów osobowych i redukcji personelu, wdrażamy strategię rozwoju, która przyniesie większe zyski i poprawę sytuacji Pracowników. Poprawa warunków pracy i wynagrodzeń jest jednym z kluczowych elementów nowej strategii Poczty Polskiej przyjętej 23 lutego 2017 r. przez Radę Nadzorczą firmy – mówi Zbigniew Baranowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Firma po raz pierwszy od 8 lat podniosła w ubiegłym roku wynagrodzenia zasadnicze o 250 złotych brutto. W ubiegłym roku Poczta wypłaciła także pracownikom jednorazowe środki:

 • styczeń - wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 12% wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, którzy w grudniu 2015 roku uprawnieni byli do premii czasowo-zadaniowej;
 • kwiecień - wypłata 200 zł jednorazowego świadczenia pracownikom służb eksploatacji;
 • maj - wypłata nagrody za I kwartał 2016 r. pracownikom eksploatacji, którzy mieli wpływ na wykonanie planów sprzedaży lub mieli wpływ na ich wykonanie pod względem operacyjnym;
 • grudzień: wypłata 400 zł dla osób zarabiających poniżej 4 tys. brutto.

Z kolei do 10 marca br. Poczta Polska przekazała także na konta Pracowników dodatkowe środki. Osoby zatrudnione na pełny etat, które zarabiają poniżej i równo 4 tys. zł brutto otrzymały 358 zł brutto, zarabiający powyżej tej kwoty – 177 złotych brutto.

Spółka przekazała także organizacjom związkowym projekt nowego Regulaminu premiowania opracowany przez Zespół Roboczy, w którego skład wchodzili przedstawiciele pracodawcy i partnerów społecznych, do uzgodnień w trybie pilnym. Zaproponowany projekt Regulaminu rozwiąże problem braku premii, dotkliwy dla pracowników w roku 2016 roku. Może on realnie zwiększyć wynagrodzenia pracowników od 600 do ponad 800 zł w kwartale. Nowy system premiowania umożliwi wypłatę premii na innych niż obecnie warunkach. Dzięki temu pierwsze premie mogą trafić na konta Pocztowców już w drugim kwartale bieżącego roku.

Zarząd, wraz ze Związkami Zawodowymi, pracuje także nad systemowym programem wzrostu wynagrodzeń, obejmującym m.in. systematyczny cykl podwyżek tak, aby osiągnęły one poziom średniej krajowej.

– Z niepokojem obserwujemy jak równocześnie z działaniami mającymi poprawiać kondycję spółki i sytuację wszystkich Pocztowców organizowane są pikiety – mówi Zbigniew Baranowski - Chcemy wspólnie i zdecydowanie działać na rzecz rozwoju Poczty, przywrócenia prestiżu zawodu pocztowca oraz wzrostu wynagrodzeń i poprawy warunków pracy. Głęboko wierzymy w to, że ludzie są największym kapitałem tej firmy, dlatego stabilne zatrudnienie, płace adekwatne do kompetencji i realiów rynku oraz przyjazna atmosfera są priorytetami polityki personalnej aktualnego Zarządu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie listonoszy z nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalno-rentowymi oraz premią roczną wynosi 2817, 07 zł. Listonosze miejscy średnio otrzymują miesięcznie 2825, 77 zł. brutto, natomiast wiejscy: 2807, 97 złotych brutto.

Źródło:
Weronika Szkwarek
Weronika Szkwarek
redaktor Bankier.pl

Zajmuje się tematyką prawa pracy. Pisze o związanych z nim nadużyciach i wyzwaniach, jakie stoją przed obecnym rynkiem pracownika. W swoich artykułach zajmuje się również problemami polskich i zagranicznych konsumentów. Autorka cyklu "Życie po etacie", w którym opowiada historie osób decydujących się na zamianę umowy o pracę na własną działalność gospodarczą.

Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (108)

dodaj komentarz
~aaaaaaaaaaaaaa
listonosz i 3000 tys brutto podstawy to każdy będzie chvial wtedy podwyżkę przecież listonosz ma co miesiąc od 500-1000 tzn napiwków za od zaraz PODEJMĘ SIĘ TEJ ,,NIEWDZIĘCZNEJ PRACY'' 22000 na rekę plus napiwkowe plus premie
~Zwykłygość
Pocztę Polską położyły trzy sprawy
1. Lekceważenie sytuacji firmy na rynku, utrata monopolu na rzecz rywalizacji z prywatnymi podmiotami. Na PP zarząd bawili się w najlepsze licząc że jakoś to będzie po utracie statusu monopolisty, później się będą martwić.
2. Rozwój technologiczny telefony osobiste oraz
Pocztę Polską położyły trzy sprawy
1. Lekceważenie sytuacji firmy na rynku, utrata monopolu na rzecz rywalizacji z prywatnymi podmiotami. Na PP zarząd bawili się w najlepsze licząc że jakoś to będzie po utracie statusu monopolisty, później się będą martwić.
2. Rozwój technologiczny telefony osobiste oraz internet. Nie trzeba już wysyłać życzeń, reklamy czy dokumentów listem zwykłym czy poleconym, wystarczy sms albo poczta elektroniczna czy wypłaty emerytur oraz rent na konta. A to pędzie proces który bedzie ewoluował i przyspieszał.
3. Mimo zakupów przez internet, wzrost ilości przesyłek typu paczka, czy wzrost sprzedaży prasy,tygodników, cukierków oraz książek nie zrekompensowało to nawet w połowie utraty zysków z korespondencji listowej zwykłej oraz poleconej jaki i ulotek w postaci reklam różnych instytucji komercyjnych czy handlowych.
Do tego straty idące w setki milionów złotych rocznie na realizację porozumień z Sądami oraz ZUS-em.
Cała reszta to tylko błędy i byki i poszukiwanie pieniędzy na siłę, jak odpisywania liczników gazu, ochrona lotnisk ( odbiło im ) robienie z placówek pocztowych, mini sklepu ze słodyczami,prasą itp....oraz zwolnienie z Poczty ponad 25 tys pracowników w ciągu 8 lat ze 100 do 73 tys obecnie o ile coś sie nie zmieniło.
~gfdgd
mój listonosz z tej biedy nawet zadzwonić nie ma siły do domofonu a co tu mówić o wejściu na górę z listem...
~ert
moze faktycznie wprowadzic premie miesieczna zwiazana z terminowoscia, jakoscia itp.... niech dodatkowo dostanie 800 ale miesiecznie za dobrze wykonana prace, terminowa
~sdfsdfsf
Zawsze mogą zmienić prace...W prywatnych firmach to sobie można chcieć...Jak nie pasuje to będą inni chętni do pracy...
~taki_jeden
Tylko klienci są niezadowoleni, choć są od 15 lat przyzwyczajani do coraz większego g***a w obsłudze. Ja chcę ogarniętego listonosza.
~Nie_listonoszka odpowiada ~taki_jeden
Jaka płaca taka praca!
~Karbinadel
Faktem jest, że w ostatnich miesiącach jakość usług Poczty Polskiej spadła dramatycznie - szczególnie jeśli chodzi o terminowość dostarczania przesyłek. Od kilkunastu lat prowadzę sprzedaż wysyłkową, więc mam porównanie - również z pocztami w innych krajach. Polska Poczta była do niedawna jedną z lepszych w Europie,Faktem jest, że w ostatnich miesiącach jakość usług Poczty Polskiej spadła dramatycznie - szczególnie jeśli chodzi o terminowość dostarczania przesyłek. Od kilkunastu lat prowadzę sprzedaż wysyłkową, więc mam porównanie - również z pocztami w innych krajach. Polska Poczta była do niedawna jedną z lepszych w Europie, ale sama infrastruktura pracować nie będzie
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki