REKLAMA
PILNE

PROTEKTOR: Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej.

2021-09-08 20:37
publikacja
2021-09-08 20:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-08
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), informuje, że w dniu 8 września 2021 roku Spółka powzięła informację o podpisaniu w dniu 8 września 2021 r. przez spółkę zależną Emitenta - ABEBA Spezialschuh- Ausstatter GmbH z siedzibą w St. Ingbert, wpisaną do rejestru handlowego sądu Amtsgericht Saarbrücken pod nr HRB 32581 (dalej: „ABEBA”), porozumienia („Porozumienie”) w sprawie przedłużenia współpracy z grupą Haberkorn, będącą znaczącym dystrybutorem obuwia w Europie.

Strony Porozumienia, w związku z rozszerzeniem oferty ABEBA o nowe modele obuwia, wyraziły w nim intencję zwiększenia dostaw towarów, realizowanych przez ABEBA na rzecz grupy Haberkorn do równowartości 540.000 euro w roku 2022 oraz przyjęły nowy cennik. W przypadku osiągnięcia i przekroczenia ww. kwoty Strony porozumiały się co do rabatów szczegółowo opisanych w Porozumieniu.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR). W ocenie Zarządu może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Emitenta i jego wynik finansowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-08 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2021-09-08 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
2021-09-08 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki