10,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Private Equity Managers (PEM)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_Zarzadu_Private_Equity_Managers_S.A._o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Private_Equity_Managers_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-31
Skrócona nazwa emitenta
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Private Equity Managers S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2019 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, Plac Europejski 1 (00-844) (Warsaw Spire), XXXV p. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
11. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
g) podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
12. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

a) ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (załącznik numer 1),
b) projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. (załącznik numer 2).
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdfOgłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A..pdfProjekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A..pdf Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-31 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2019-05-31 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.