REKLAMA

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Strategia Grupy PCM na lata 2016-2019, zmiana polityki dywidendowej.

2016-09-22 08:48
publikacja
2016-09-22 08:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-22
Skrócona nazwa emitenta
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Temat
Strategia Grupy PCM na lata 2016-2019, zmiana polityki dywidendowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Prime Car Management z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości założenia Strategii Biznesowej Spółki na lata 2016-2019 („Strategia”).
Głównym celem Strategii jest wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy, który Spółka zamierza uzyskać poprzez realizację następujących inicjatyw biznesowych:
• Koncentracja działań sprzedażowych i marketingowych na sektorze MiS i klientach detalicznych na bazie nowych i istniejących produktów.
• Rozwój dedykowanych produktów dla sektora MiS i klientów detalicznych bazujących na programach private label oraz rozwój produktów typy Abonament
• Zmiana modelu dystrybucji – stopniowe przekierowanie sprzedaży Spółki do kanału online
• Rozwój technologii – rozszerzenie kompetencji w oferowaniu produktów Spółki w kanale online
Zarząd stawia sobie za cel wzrost aktywów o min. 10 rocznie % oraz ROE (stopa zwrotu z kapitału własnego) o min. 3,0 p.p. do końca 2019 roku w porównaniu do wyników na koniec pierwszego półrocza 2016.
Powyższe cele finansowe przygotowane są w oparciu o poniższe założenia Zarządu dotyczące rozwoju rynku leasingu oraz rynku sprzedaży samochodów:
• Sprzedaż nowych samochodów – średnioroczny wzrost w okresie 2015-2019 na poziomie 5%
• Import używanych samochodów – średnioroczny wzrost w okresie 2015-2019 na poziomie 3%
• Rynek leasingu samochodów – średnioroczny wzrost w okresie 2015-2019 na poziomie 20%
• Rozwój branży – CFM średnioroczny wzrost floty FSL w okresie 2015-2019 na poziomie 7%
W ocenie Zarządu w najbliższych latach dojdzie do zmian w procesie sprzedaży samochodów do klientów detalicznych w Polsce, które są efektem zmiany w postrzeganiu samochodu przez klientów. Zgodnie z globalnymi trendami samochód będzie narzędziem użytkowym zapewniającym mobilność, a kluczowymi parametrami w decyzjach zakupowych będą total cost of ownership, czyli łączne koszty związane z użytkowaniem samochodu oraz elastyczność wymiany starego samochodu na nowy.

Jednocześnie, w związku z wypłatą w poprzednich okresach zakumulowanych zysków, Zarząd modyfikuje założenia polityki dywidendowej ogłoszonej raportem bieżącym nr 9/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku. Zamiarem Zarządu jest rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu, przy uwzględnieniu odpowiedniego poziomu płynności Grupy oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności, wypłaty dywidendy w kwocie na maksymalnym poziomie do 100% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Prime Car Management za dany rok obrotowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-09-22 Jakub Kizielewicz Prezes Zarządu
2016-09-22 Konrad Karpowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~Merc
masterlease jest spoko ale leasetake.pl ma lepszy wybór pojazdów

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki