REKLAMA

POL-MOT WARFAMA S.A.: Zamknięcie transakcji sprzedaży składników URSUS

2011-06-20 19:48
publikacja
2011-06-20 19:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-20
Skrócona nazwa emitenta
POL-MOT WARFAMA S.A.
Temat
Zamknięcie transakcji sprzedaży składników URSUS
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2011 z dnia 26 kwietnia 2011r., raportu bieżącego nr 11/2011 z dnia 10 maja 2011r., raportu bieżącego nr 17/2011 z dnia 18 czerwca 2011r. oraz zawartych w dniu 26 kwietnia 2011r. ze spółką Bumar sp. z o.o. umowy sprzedaży ciągników marki "URSUS", umowy sprzedaży znaków towarowych "URSUS" oraz umowy sprzedaży udziałów spółki URSUS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Zarząd Emitenta zawiadamia, iż w dniu 20 czerwca 2011r. spółka POL-MOT Warfama S.A podpisała ze spółką Bumar sp. z o.o. protokoły zamknięcia do każdej z zawartych umów i stała się właścicielem wszystkich zakupionych składników URSUS. Wartość umowy sprzedaży ciągników marki "URSUS" wyniosła ostatecznie 4.799.665,00 zł. Pozostałe kwoty transakcji nie uległy zmianie i wyniosły w przypadku umowy sprzedaży znaków towarowych "URSUS" 8.100.000 zł oraz w przypadku umowy sprzedaży udziałów spółki URSUS sp. z o.o. 1 zł.

W związku z podpisaniem ww. protokołów transakcja sprzedaży składników URSUS rozpoczęta w dniu 26 kwietnia 2011r. została zakończona, a spółka POL-MOT Warfama S.A. stała się właścicielem znaków towarowych URSUS, 100% udziałów spółki URSUS sp. z o.o. w Warszawie oraz 59 ciągników marki "URSUS".

Łączna wartość umowy sprzedaży ciągników marki "URSUS", umowy sprzedaży znaków towarowych "URSUS" oraz umowy sprzedaży udziałów spółki URSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach.
Podstawę prawną niniejszego komunikatu stanowi § 5 ust.1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-20 Adam Dobieliński Prezes Zarządu
2011-06-20 Karol Zarajczyk Wiceprezes Zarządu
2011-06-20 Jan Andrzej Wielgus Członek Zarządu
2011-06-20 Tomasz Horbal Członek Zarządu
2011-06-20 Marcin Matusewicz Prokurent
2011-06-20 Ewa Pradoń Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki