REKLAMA

PGO S.A.: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

2020-06-18 13:48
publikacja
2020-06-18 13:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-18
Skrócona nazwa emitenta
PGO S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PGO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18.06.2020 r. Emitent otrzymał od akcjonariusza, spółki TDJ Equity II Sp. z o.o., posiadającej udział w kapitale zakładowym Emitenta przekraczający jedną dwudziestą tego kapitału, pismo zawierające zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję w związku z pkt 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Treść pisma:

„Działając w imieniu TDJ Equity II Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, będącej akcjonariuszem PGO S.A., w związku ze zwołanym na dzień 26 czerwca 2020 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki PGO S.A., w nawiązaniu do punktu 13 porządku obrad tego Zgromadzenia, przewidującego podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, zgłaszam następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej:
1. Tomasz Domogała
2. Czesław Kisiel
3. Jacek Leonkiewicz
4. Magdalena Zajączkowska-Ejsymont
5. Dorota Wyjadłowska
6. Tomasz Kruk

Kandydaci posiadają należytą wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie kompetencje w dziedzinie finansów. Działalność Rady Nadzorczej w powyższym składzie właściwie zabezpieczy interesy akcjonariuszy, a także będzie korzystna dla funkcjonowania i dalszego rozwoju Spółki.”

Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej:

1. Tomasz Domogała:
Pan Tomasz Domogała posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (tytuł inżyniera na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) oraz studia na University of Loughborough w Wielkiej Brytanii na wydziale Mechanical and Manufacturing Engineering. Pan Tomasz Domogała posiada tytuł MBA uzyskany na Stanford Graduate School of Business (USA). Pan Tomasz Domogała posiada poprzez akcje posiadane bezpośrednio oraz w sposób pośredni kontrolny pakiet akcji PGO S.A.
Doświadczenie zawodowe:
1. Od 27.04.2020r. do nadal Teamtechnik Production Technology sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie – Członek Rady Nadzorczej
2. Od 23.01.2018r. do nadal FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku - Członek Rady Nadzorczej
3. Od 12.12.2017r. do nadal Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach – Członek Rady Nadzorczej
4. Od 01.2017r. do 10.2017 - PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
5. Od 2015 r. do chwili obecnej FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie – Członek Rady Nadzorczej
6. Od 2011 r. do chwili obecnej PGO S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
7. Od 2011 r. do 2015 r. Fabryka Maszyn "GLINIK" S.A. z siedzibą w Gorlicach – Członek Rady Nadzorczej
8. Od 2010 r. do 2017r. Zamet-Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej
9. Od 2010 r. do chwili obecnej Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – Członek Rady Nadzorczej
10. Od 2010 r. do chwili obecnej TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
11. Od 2010 r. do 2019r. PME S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
12. Od 2010 r. do 2013 r. Gerlach S.A. z siedzibą w Drzewicy – Członek Rady Nadzorczej
13. Od 2010 r. do 2018r. Odlewnia Żeliwa "Śrem" S.A. z siedzibą w Śremie – Członek Rady Nadzorczej
14. Od 2010 r. do 2019r. Pioma Odlewnia Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
15. 2008 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych "Silesia" S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
16. Od 2004 r. do chwili obecnej - FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach – 2004 r. – 2005r. Referent ds. Rozwoju (stanowisko nie podlegające bezpośrednio członkom Zarządu) - od 2004 r. Członek Rady Nadzorczej.
Pan Tomasz Domogała nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności PGO Spółka Akcyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2. Czesław Kisiel
Pan Czesław Kisiel posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wydział: Ekonomika Produkcji, Kierunek: Planowanie i Finansowanie Gospodarki Narodowej, Specjalizacja: Planowanie. Pan Czesław Kisiel ukończył „Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte o strukturę MBA" organizowane przez SGH w Warszawie. Pan Czesław Kisiel ukończył także m.in. kurs Syndyka i Likwidatora oraz kurs na członków rad nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa – organizowany przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz „Business Consulting Service”.
Doświadczenie zawodowe:
1. Od 04.2020 do chwili obecnej Teamtechnik Production Technology sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie – Członek Rady Nadzorczej
2. Od 01.2020 do chwili obecnej Invest 8 TDJ Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
3. Od 01.2020 do chwili obecnej Invest 12 TDJ Finance Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
4. Od 2017 do chwili obecnej Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
5. Od 2016 do chwili obecnej TDJ Equity V Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
6. Od 2015 do chwili obecnej FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie – Członek Rady Nadzorczej
7. Od 2014 do chwili obecnej FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku – Członek Rady Nadzorczej
8. Od 2011 do chwili obecnej TDJ Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
9. Od 2011 do chwili obecnej PGO S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
10. Od 2010 do chwili obecnej ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – Członek Rady Nadzorczej
11. Od 2010 do chwili obecnej TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
12. 2009 – 2012, 2019 – do chwili obecnej TDJ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
13. Od 2009 do chwili obecnej FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
14. Od 2016 do 2017 - PRIMETECH S.A. – Członek Rady Nadzorczej
15. Od 2016 do 2018 TDJ Equity IV S.A. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
16. Od 2016 do 2019 TDJ EQUITY III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
17. Od 2016 do 2017 PARTNER S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
18. Od 2015 do 2017 Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej
19. Od 2013 do 2019 TDJ EQUITY I Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
20. Od 2013 do 2019 TDJ EQUITY II Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
21. 2014 – 2016 FUGO ODLEW Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie – Członek Rady Nadzorczej
22. 2014 – 2016 FUGO S.A. z siedzibą w Koninie, Członek Rady Nadzorczej
23. 2011 – 2015 Fabryka Maszyn "GLINIK" S.A. z siedzibą w Gorlicach – Członek Rady Nadzorczej
24. Od 2010 do 2019 PME S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
25. 2010 – 2011 REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
26. 2010 "Pemug Inwestycje i Sprzęt" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
27. 2010 Przedsiębiorstwo Usługowe "AB Consulting" Sp. z o. z siedzibą w Opolu – Prezes Zarządu
28. 2009 Zamet – Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Wiceprezes Zarządu
29. 2008 – 2009 Zamet – Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej
30. Od 2008 – 2013 "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Silesia" S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
31. 2007 – 2010 TDJ Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
32. 2007 – 2008 Zakłady Mechaniczne ZGODA Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Świętochłowicach – Członek Rady Nadzorczej
33. 2006 – 2008 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju – Członek Rady Nadzorczej
34. 2006 Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. z siedzibą Piotrkowie Trybunalskim – Członek Zarządu
35. 2006 Pioma – Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – Członek Rady Nadzorczej
36. 2005 Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie – Członek Rady Nadzorczej
37. 2004 – 2005 Lodus Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie – Prezes Zarządu
38. 2004 – 2005 Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Prezes Zarządu
39. 2004 – 2006 Polaris – Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach - Prezes Zarządu
40. 1998 – 2004 Kinoplex – Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
41. 1997 – 1998 Weglokoks-Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
42. 1996 – 1997 Agencja Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie - Starszy Specjalista
43. 1994 - 1996 – Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z siedzibą w Warszawie – Specjalista
44. 1993 – 1994 Dom Handlowy "Brado" S.A. z siedzibą w Katowicach – Z-ca Dyrektora ds. Handlowych
45. 1992 – 1993 Hurtownia Mięsa "Brado" z siedzibą w Katowicach – kolejno jako Specjalista ds. marketingu, Główny specjalista ds. handlu i marketingu
46. 1990- 1992 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu - Zastępca Dyrektora
Pan Czesław Kisiel nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności PGO Spółka Akcyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3. Jacek Leonkiewicz
Pan Jacek Leonkiewicz posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz CEMS Master in International Management. Pan Jacek Leonkiewicz studiował również w Madrycie na Universidad Carlos III oraz w Kopenhadze na Copenhagen Business School.
Doświadczenie zawodowe:
Karierę zawodową rozpoczął w banku inwestycyjnym J.P. Morgan w Londynie, gdzie pracował w zespołach Equity Capital Markets, Debt Capital Markets oraz Equity Private Placements. Był również członkiem zespołu Debt Capital Partners banku Merrill Lynch w Londynie. Następnie był związany z PKO TFI, gdzie zajmował się analizą rynku akcji, zwłaszcza spółek z sektora budowlanego, przemysłowego, deweloperskiego i transportowego. W latach od 2013 do 2015 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w PKP S.A. gdzie odpowiadał m.in. za nadzorowanie procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP. Przeprowadził m.in. debiut giełdowy i ABB spółki PKP Cargo. W okresie od stycznia 2015 do marca 2016 był prezesem PKP Intercity SA. Obecnie pracuje w Grupie TDJ gdzie odpowiada za nadzór właścicielski oraz strategię inwestycyjną tego obszaru. Jest także członkiem Rad Nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy TDJ: Teamtechnik Production Technology sp. z o.o., PGO S.A., FPM S.A., ZAMET S.A., FAMUR S.A., FAMUR FAMAK S.A., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” Sp. z o.o. Od 2019r. pełni funkcje Członka Zarządu: TDJ Equity I Sp. z o.o., TDJ Equity II Sp. z o.o., TDJ Equity III Sp. z o.o., TDJ Equity VI Sp. z o.o. oraz "ADVANCED PRODUCTION TECHNOLOGY" Sp. z o.o.
Pan Jacek Leonkiewicz zasiadał w radach nadzorczych Spedkoks, PKP Energetyka, TK Telekom i PKP Cargo. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Sports resorts solutions sp z o.o.
Pan Jacek Leonkiewicz poza przedsiębiorstwem PGO S.A. prowadzi działalność gospodarczą, która nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności PGO Spółka Akcyjna. Pan Jacek Leonkiewicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4. Magdalena Zajączkowska-Ejsymont
Pani Magdalena Zajączkowska-Ejsymont posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Uniwersytet Łódzki na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na kierunku Finanse i Bankowość. W 2006r. uzyskała licencję doradcy inwestycyjnego nr 238, wydaną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF). Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:
Karierę zawodową rozpoczęła w PZU AM SA, kolejno jako analityk akcji i doradca inwestycyjny. Następnie pełniła funkcję zastępcy zarządzającego portfelami akcyjnymi w Amplico PTE SA. W latach 2009-2015 była zastępcą dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w PKO TFI SA, gdzie zarządzała funduszami akcyjnymi. Od roku 2013 do 2015 pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej i przewodniczącej Komitetu Audytu PKP Intercity SA, zaś od lutego 2015 do marca 2016 była członkiem zarządu PKP Intercity SA, sprawując nadzór nad obszarami: finansów, zakupów i gospodarki magazynowej, IT, audytu i kontroli, standardów i jakości, obsługi klienta, w tym obsługi konduktorskiej oraz HR. W okresie 2008-2014 była również prezesem i wiceprezesem Związku Maklerów i Doradców oraz pełniła szereg innych funkcji społecznych, biorąc aktywny udział w pracach legislacyjnych dot. rynku kapitałowego. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym TDJ Equity, gdzie odpowiada za nadzór właścicielski oraz strategię inwestycyjną tego obszaru. Jest także członkiem Rad Nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy TDJ: Teamtechnik Production Technology sp. z o.o., PGO S.A., FPM S.A., ZAMET S.A., FAMUR S.A., FAMUR FAMAK S.A., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” Sp. z o.o. Od 2019r. pełni funkcje Członka Zarządu: TDJ Equity I Sp. z o.o., TDJ Equity II Sp. z o.o., TDJ Equity III Sp. z o.o., TDJ Equity VI Sp. z o.o. oraz "ADVANCED PRODUCTION TECHNOLOGY" Sp. z o.o.
Pani Magdalena Zajączkowska-Ejsymont, poza przedsiębiorstwem PGO S.A., prowadzi działalność gospodarczą, która nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności PGO Spółka Akcyjna. Pani Magdalena Zajączkowska-Ejsymont nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5. Dorota Wyjadłowska
Pani Dorota Wyjadłowska posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku finanse, a także studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej oraz z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pani Dorota Wyjadłowska zdała również państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych.

Doświadczenie zawodowe:
Pani Dorota Wyjadłowska w latach 1993 – 2001 była zatrudniona w Izbie Skarbowej w Krakowie. Pełniła funkcję członka Zarządu w Equus SA oraz prezesa Spółki Doradztwa Podatkowego KDT Sp. z o.o. Od 2001 roku jest właścicielem Kancelarii Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska, a w 2015 r. została mianowana na stanowisko wiceprezesa Zarządu w obszarze finansów i podatków w firmie Longline Sp. z o.o. Od 2017r. pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A., PGO S.A., Zamet S.A. oraz FAMUR S.A. Od 2017r. do 2019r. pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej PME S.A.
Pani Dorota Wyjadłowska, poza przedsiębiorstwem PGO S.A., prowadzi działalność gospodarczą, która nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności PGO Spółka Akcyjna. Pani Dorota Wyjadłowska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

6. Tomasz Kruk
Pan Tomasz Kruk posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Menedżerskiego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii (specjalizacja: zarządzanie strategiczne). Edukację w zakresie zarządzania ryzykiem zdobywał w SGH w Warszawie (Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych). Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami (Prince2 Foundation Examination). W 2008 r. zdobył dyplom Certified Internal Auditor (CIA). Jest członkiem International Compliance Association oraz The Institue of Internal Auditors.

Doświadczenie zawodowe:
Pan Tomasz Kruk posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze audytu zapewnienia zgodności, audytu wewnętrznego i kontroli specjalnych, audytów doradczych, doradztwa w sprawach spornych, zarządzania ryzykiem oraz w projektach z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i nadzorcze, w tym jako członek komitetów inwestycyjnych. Przez kilkanaście lat współpracował bezpośrednio z zarządami i radami nadzorczymi spółek sektora prywatnego i publicznego, m.in.:
Od 2018 Zarządzający Ryzykiem (TFI Energia)
2017-2018 Menedżer ds. Zgodności i Zarządzania Ryzykiem (PFR Ventures)
2016 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (The Raven Group)
2016 Pełnomocnik Zarządu ds. projektu pre-pack (Kopex-Famago)
2015/2016 Członek Rady Nadzorczej (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych)
2015 Dyrektor ds. Jakości i Ryzyka Operacyjnego - Członek Zarządu (PKP Polskie Linie Kolejowe)
2012-2015 Dyrektor Zarządzający ds. Audytu i Kontroli (Grupa PKP)
2012-2015 Członek Rady Inwestorów Funduszu Własności Pracowniczej PKP (Legg Mason TFI/ING TFI)
2008-2012 Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Ryzyka, Audytor Wewnętrzny (PKO TFI)
2006-2008 Dyrektor Inspektor Nadzoru (PZU TFI)
2003-2005 Compliance & Financial Risk Manager (Grupa CA IB)
2001-2005 Inspektor Nadzoru (BPH TFI)
Od 2018r. pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A., PGO S.A., ZAMET S.A. oraz FAMUR S.A. Od 2018r. do 2019r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PME S.A.
Ukończone kursy i szkolenia:
Private Equity and Venture Capital (Università Bocconi, 2018), ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance (2017), Dyplom potwierdzający pozytywny wynik egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2015), Audyt wewnętrzny (EY, 2013), Prince2 Foundation Examination (Infovide-Matrix, 2010), Certified Internal Auditor (IIA, 2008), Compliance/AML Workshops (Credit Suisse, 2008), Preparing Financial Statements, Managerial Accounting, Managing People (BPP Professional Education, 2006).
Pan Tomasz Kruk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności PGO Spółka Akcyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-18 Łukasz Petrus Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki