REKLAMA

PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

2022-09-22 20:50
publikacja
2022-09-22 20:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-22
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex BET S.A. („Spółka”), powzięła informację o podpisaniu przez Serneke Sverige AB („Zamawiający”) umowy uprzednio podpisanej przez Spółkę („Umowa”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot Umowy: Zaprojektowanie, produkcja, dostawa, montaż elementów prefabrykowanych w ramach inwestycji o nazwie Bona Terra, zlokalizowanej w Lund, w Szwecji

Wartość Umowy: 3% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)

Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy: tydzień 49, 2022 r.

Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy: tydzień 51, 2023 r.

Okres gwarancji: 5 lat

Okres rękojmi: 10 lat

Zabezpieczenie dobrego wykonania: 15% wartości Umowy netto

Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 5% wartości Umowy netto

Limit kar umownych jakie można nałożyć na Spółkę: 10% wartości Umowy netto

Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: nie

Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: nie

Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-22 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu
2022-09-22 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki