REKLAMA

PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

2022-07-21 15:11
publikacja
2022-07-21 15:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-21
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę z A. Epstein and Sons International, Inc., której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umowy: Przygotowanie dokumentacji warsztatowej, produkcja dostawa i montaż elementów żelbetowej konstrukcji prefabrykowanej na potrzeby budowy zakładu produkcyjnego przetwórstwa spożywczego Newly Weds Foods w Kutnie.
Wartość umowy: 2% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)
Termin rozpoczęcia robót/dostaw: 26.09.2022 r.
Termin zakończenia robót/dostaw: 20.01.2023 r.
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Okres rękojmi: 60 miesięcy
Zabezpieczenie dobrego wykonania: 10% wartości umowy netto
Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 5% wartości umowy netto
Limit kar umownych jakie można nałożyć na wykonawcę/dostawcę: 10% wartości umowy netto
Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: nie
Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak
Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-21 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu
2022-07-21 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki