REKLAMA

PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

2021-05-07 16:45
publikacja
2021-05-07 16:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-07
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, że spółka zależna Emitenta - Pekabex Bet S.A. w dniu dzisiejszym podpisała ze spółką PDC Industrial Center 163 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie list intencyjny dotyczący generalnego wykonawstwa zadania inwestycyjnego budowy Centrum produkcyjno-magazynowologistycznego wraz z segmentami socjalno-biurowymi, budynkiem portierni, zbiornikiem na wodę do celów przeciwpożarowych wraz z pompownią, placami, parkingami i niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej w Bielsko Białej („Inwestycja”).

Wartość podstawowego przedmiotu Inwestycji wyniesie 10% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach). Dodatkowo list przyznaje zamawiającemu możliwość zlecenia wykonawcy robót opcjonalnych, wchodzących w skład Inwestycji, których łączna wartość wynosi 9% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach). Łączna wysokość wynagrodzenia podstawowego i z tytułu wykonania wszystkich opcji wynosi 19% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach). Umowa obejmuje odrębne terminy realizacji dla poszczególnych budynków wchodzących w zakres Inwestycji, przy czym najpóźniejszy z uzgodnionych terminów przypada na 1 lutego 2022 r.

Zawarcie umowy na wykonanie Inwestycji poprzedzą negocjacje. O zawarciu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekroczy 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-07 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu
2021-05-07 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki