REKLAMA

PEKABEX: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

2022-05-23 20:56
publikacja
2022-05-23 20:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-23
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła z bankiem Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna („Bank”) umowę kredytu obrotowego odnawialnego, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: kredyt obrotowy odnawialny

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 50.000.000 zł do dnia 09 stycznia 2023 r.; 30.000.000 zł od dnia 10 stycznia 2023 r.

Cel zawarcia umowy: Finansowanie kapitału obrotowego związanego z realizacją kontraktu CTPark Iłowa („Kontrakt”)

Termin zakończenia okresu finansowania: 30 września 2023 r.

Zabezpieczenia spłaty należności:
a. cesja wierzytelności z Kontraktu, należności skierowane na wydzielony rachunek kredytu odnawialnego,
b. gwarancja płatności udzielona przez Emitenta w kwocie 50.000.000,00 PLN,
c. oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 KPC do kwoty 130% wartości umowy.

Pozostałe warunki umów odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak

Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-23 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu
2022-05-23 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki